بایگانی برچسب خمس

خمس

خمس,مصارف خمس,تعریف خمس,محاسبه خمس,خمس سیستانی,موارد خمس و زکات,خمس در قرآن,احکام خمس,احادیث خمس

خمس در زمان پیامبر اسلام(ص)

) یعنی دست یافتن به چیزی چه از طریق دشمن و چه غیر آن بکار می رفته است یعنی اسلام آمده آن چیزهایی که از جنگ بدست می آید از مصادیق غنیمت قرار داده است بعد از آنی که از مصادیق آن نبوده چون جنگ در اسلام از نظر ماهوی با جنگ در زمان جاهلیت فرق…

عملکرد پیغمبر و امام علی علیهم السلام درباره خمس

1. در زمان جاهلی و صدر اسلام، ماده غنم در «الفوز بالشی بلا مشقّه» یعنی دست یافتن به چیزی، بدون سختی استعمال می شده است و در ضمن این مدلول، اموال مأخوذ از دشمن وجود ندارد و عرب ها برای چنین حالتی از اصطلاحات و اسامی دیگری مثل سلب و نهب و…