بایگانی برچسب خشم نوجوان

خشم نوجوان

رفتارهای نوجوان من تغییر کرده است!(بخش دوم)

رفتارهای نوجوان من تغییر کرده است!(بخش دوم) تحولات رفتاری در دوران نوجوانی امری است که از این دوران به هیچ وجه قابل جدا شدن نیست. از همین روی باید این تحولات را به درستی شناخت و والدین و نوجوان را برای این تحولات آماده کرد. با…

کنترل خشم در نوجوانی (بخش اول)

کنترل خشم در نوجوانی (بخش اول) دوران نوجوانی به علت تغییرات عمدۀ جسمی و روانی، می توان مشکلاتی را برای خود نوجوانان و اطراقیانش به دنبال داشته باشد. یکی از مشکلات این دوران، پرخاشگری و خشم نوجوان است که اگر به خوبی کنترل نشود،…

نحوه برخورد با عصبانیت نوجوان (بخش اول)

نحوه برخورد با عصبانیت نوجوان (بخش اول) نوجوانی دوره خاصی از زندگی است. فرد بسیاری از موارد را برای نخستین بار تجربه می‌کند و بیشتر اوقات هیجان‌زده است. گاهی این هیجان را به شکل‌های مختلفی مانند خشم و عصبانیت تجربه می‌کند.…

نحوه برخورد با عصبانیت نوجوان (بخش دوم)

نحوه برخورد با عصبانیت نوجوان (بخش دوم) پرخاشگری در نوجوانان یکی از مشکلات شایع بین والدین و فرزندان نوجوانشان می‌باشد. کودکانی که پیش از این مودب و مطیع بوده‌اند اکنون در دوران نوجوانی به سرعت عصبانی و پرخاشگر می‌شوند. شاید…

تحولات عاطفی نوجوان (بخش اول)

تحولات عاطفی نوجوان (بخش اول) احساسات و عاطفه بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان است. در بخشی از مراحل زندگی، این تحولات با شدت بیشتری صورت می گیرد. با ما همراه باشید تا با تحولات عاطفی دوران نوجوانی بیشتر آشنا شوید.…

شکایت های والدین و نوجوانان از یکدیگر

شکایت های والدین و نوجوانان از یکدیگر نوجوانی، دوران برزخی است میان کودکی و جوانی است. در این دوران، والدین به گونه ای از فرزندان خود شکایت دارند و نوجوان نیز به گونه ای دیگر از ایشان شاکی هستند. با ما همراه باشید تا با شکایت…