بایگانی برچسب خرید و فروش چک

خرید و فروش چک

احکام خرید و فروش | خرید و فروش چک: سوال پنج

احکام خرید و فروش | خرید و فروش چک: سوال پنج پرسش : خرید و فروش چک با رعایت مدت معامله اش اشکال ندارد. خرید و فروش پول مثلا فروش هزار تومان به مدت شش ماه به هزار و دویست تومان آیا مانعى ندارد، یا مشمول ادله ربا است؟ به…

احکام خرید و فروش | خرید و فروش چک: سوال یک

احکام خرید و فروش | خرید و فروش چک: سوال یک پرسش : در میان مردم خرید و فروش چک یا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رایج است. بلکه گاهى اگر پولى در حساب صادر کننده چک نباشد آن را به فروشنده یا خرد کننده برمى گردانند، آیا این…

احکام خرید و فروش | خرید و فروش چک: سوال چهار

احکام خرید و فروش | خرید و فروش چک: سوال چهار پرسش : خرید و فروش چک به صورتى که در بازار رواج دارد چه حکمى دارد؟ پاسخ : چک تضمین نشده به منزله سند است و فى نفسه مالیت ندارد. و در صورتى که صاحب چک برئ الذمه…