بایگانی برچسب خروج معتکف از مسجد

خروج معتکف از مسجد

خروج معتکف از مسجد,مکروهات اعتکاف,شرایط اعتکاف,احکام اعتکاف,خروج از اعتکاف برای نماز جمعه,حکم اعتکاف در مسجد دانشگاه,خرید و فروش در اعتکاف,روزه نذر در اعتکاف,مستحبات اعتکاف

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و یک

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و یک پرسش : توقّف در بیرون از مسجد برای سلام و احوالپرسی با معتکف یا افراد دیگر، آیا باعث بطلان اعتکاف می شود؟ آیا کار حرام انجام داده است؟ پاسخ : بلی، باعث بطلان…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال یازده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال یازده پرسش : معتکفی که یک ساعت قبل از اذان مغرب برایش کار ضروری پیش می آید و باید از مسجد خارج شود، اگر در هنگام اذان مغرب روز سوّم در مسجد نباشد، آیا اعتکاف او صحیح است؟ پاسخ…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال نه

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال نه پرسش : معتکفی که در ایّام اعتکاف کلاس یا امتحانی دارد که اگر در آن شرکت نکند یک ترم عقب می افتد، آیا این مسئله برای خروج از مسجد ضرورت محسوب می شود؟ پاسخ : ج: خیر،…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال نوزده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال نوزده پرسش : کسی که برای کار ضروری از مسجد خارج می شود و دو راه را برای رسیدن به مقصد خود دارد، آیا ارجحیتی بین این دو راه وجود دارد؟ پاسخ : الف: مسیر راه در زیر سایه…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال دوازده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال دوازده پرسش : معتکفی که یک ساعت قبل از اذان مغرب برایش کار ضروری پیش می آید و حدود ۵ یا ۱۰ دقیقه قبل از اذان روز سوّم کار او تمام شود، آیا باید خود را به مسجد برساند؟ پاسخ :…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال پنج

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال پنج پرسش : الف: آیا معتکف می تواند از مسجد خارج شود و خرید کند؟ آیا بین جنس ضروری و غیر ضروری فرقی هست؟ ب: اگر فرض سابق بدون اشکال است، آیا کسی که برای خرید جنس خود به بیرون مسجد می…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال پانزده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال پانزده پرسش : کسی که در روز سوّم از مسجد خارج شود و غیر عمد مدّتی را از مسجد بیرون بماند، آیا قضا و کفّاره بر عهده اوست؟ حکم اعتکافش چیست؟ پاسخ : اگر به مقداری باشد که…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال دو

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال دو پرسش : آیا کارمندان و معلّمین می توانند معتکف شوند و سر کلاس و محل کار رفته و سپس به مسجد برگردند؟ پاسخ : معتکف باید در مسجد بماند و خروج او برای کارهای ضروری مثل…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و شش

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و شش پرسش : آیا مستحاضه متوسطه یا کثیره برای روزه گرفتن و نماز صبح باید جداگانه غسل کند؟ پاسخ : همان غسل های واجب کفایت می کند، ولی بنا بر احتیاط واجب، باید غسل…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و پنج

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و پنج پرسش : آیا مستحاضه (کثیره یا متوسطه) هر بار بعد از خروج ضروری از مسجد باید برای ورود به مسجد غسل کند؟ پاسخ : خیر؛ همین که اغسال یومیّه را برای نمازها انجام…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال چهار

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال چهار پرسش : آیا شخص معتکف می تواند برای شرکت در نماز جمعه از مسجد محل اعتکاف خارج شود؟ پاسخ : ظاهراً مورد سؤال، از مواردی است که می توان خارج شد؛ ولی باید حد اقل زمان…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال شانزده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال شانزده پرسش : آیا خیس کردن لباس یا دوش گرفتن در بیرون از مسجد بر اثر گرما یا عرق کردن، ضرورت محسوب می شود؟ پاسخ : خیر، مگر این که موقعیّت حادّی باشد که بدون آن احتمال…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و دو

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و دو پرسش : آیا برای تجدید وضو می توان از مسجد خارج شد؟ پاسخ : فقط برای وضوی مستحب جایز نیست. ​​​​​​​منبع: اعتکاف و احکام آن، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)،…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال سه

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال سه پرسش : معتکف در روز سوّم اعتکاف برای غسل مستحبّی از مسجد خارج می شود، آیا اعتکاف باطل می شود یا خیر؟ بر فرض بطلان، تنها قضا لازم است یا کفّاره هم لازم می باشد؟ پاسخ :…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال هفده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال هفده پرسش : برای وضوی مستحبّی، یا شستن ظرف، یا شستن دست و یا مسواک زدن در مسجدی که حوض آن شلوغ است و یا این کارها باعث کثیفی محیط مسجد می شود، می توان به بیرون از مسجد رفت؟…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و چهار

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و چهار پرسش : کسی که شب قبل از اعتکاف در مسجد حاضر شده و نیاز به غسل پیدا کرده ولی به خاطر عدم امنیّت نمی تواند به خارج از مسجد برای غسل برود، آیا می تواند تیمّم کند و معتکف شود…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال هشت

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال هشت پرسش : بیشترین حدّی که معتکف برای کار ضروری می تواند در بیرون از مسجد باشد و در اعتکاف او خللی وارد نشود، چند ساعت می باشد؟ پاسخ : عرفی است؛ و مقداری که عرفاً صدق…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال سیزده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال سیزده پرسش : آیا می توان برای غسل مستحبّی (حتی در روز سوّم اعتکاف مثلاً برای غسل روز ۱۵ رجب) از مسجد خارج شد؟ پاسخ : بلی، اشکال ندارد. منبع: اعتکاف و احکام آن، آیت…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و هفت

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و هفت پرسش : خارج شدن معتکف از مسجد به منظور تلفن زدن به خانواده و احوالپرسی چه صورت دارد؟ پاسخ : اگر ضرورت دارد و طول نکشد، مانعی ندارد؛ اما اگر ضرورت ندارد، یا…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال ده

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال ده پرسش : آیا معتکف هنگام اذان مغرب روز سوّم حتماً باید در مسجد باشد؟ پاسخ : معتکف باید تا مغرب در مسجد بماند. منبع: اعتکاف و احکام آن، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی…

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و سه

احکام اعتکاف | خروج معتکف از مسجد: سوال بیست و سه پرسش : کسی که باید برای نماز صبح تیمّم کند و دسترسی به آب ندارد، آیا می تواند قبل از اذان صبح تیمّم کند و معتکف شود؟ و در زمانی که دسترسی به آب پیدا کرد، از مسجد خارج شود و…