بایگانی برچسب خردمندی

خردمندی

خردمندی,مقاله خردمندی,خردمندی در روانشناسی,خردمندی در جدول کلمات,معنی کلمه خردمندی در جدول,معرفی مفهوم خردمندی,خردمندی+pdf,آموزش خردمندی,خردمندی در جدول حدس بزن

نقش خرد در کسب خوبى‌ها

نقش خرد در کسب خوبى‌ها پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: انَّما یدرَک الخَیرُ کلُّهُ بِالعَقلِ، ولا دِینَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ. خیر و خوبى، تماماً با خرد به دست مى‌آید و کسى که خرد ندارد دین ندارد. میزان الحکمه: ۸/…

بى دینى، نتیجه بى عقلى‌

بى دینى، نتیجه بى عقلى‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: قِوامُ المَرءِ عَقلُهُ، ولا دِینَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ. جانمایه آدمى خرد اوست و کسى که خرد ندارد دین ندارد. میزان الحکمه: ۸/ ۳۸۶۸؛ روضه الواعظین: ۹

کم شمردن کارهاى خوبِ خود

کم شمردن کارهاى خوبِ خود پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: فى صِفَهِ العاقِلِ: یستَکثِرُ قَلیلَ الخَیرِ مِن غَیرِهِ، ویستَقِلُّ کثیرَ الخَیرِ مِن نَفسِهِ. در توصیف خردمند: اندک خوبى دیگران را زیاد مى‌بیند و خوبى‌هاى…

دوستى با مردم، اوج خردمندى‌

دوستى با مردم، اوج خردمندى‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: رَأسُ العَقلِ بَعدَ الدِّینِ‌التَّوَدُّدُ الَى النّاسِ، واصطِناعُ الخَیرِالى کلِّ بَرٍّ و فاجِرٍ. اوج خِرَد، بعد از دیندارى، دوستى با مردم و خوبى کردن به هر…

خردمند و روى آوردن به آخرت‌

خردمند و روى آوردن به آخرت‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: ألا وانَّ مِن عَلاماتِ‌العَقلِ التَّجافى عَن دارِ الغُرورِ، والانابَهُ الى دارِ الخُلودِ، والتَّزَوُّدُ لِسُکنَى القُبورِ، والتَّأهُّبُ لِیومِ النُّشورِ. از…