بایگانی برچسب خداوند

خداوند

خداوند,خداوند کیست,چیستی خداوند,خداوند متعال کیست,خدا چیست و چه شکلیست,آدرس خدا کجاست,ده راه شناخت خداوند,خداوند چیست

عابد پاکیزه‌

عابد پاکیزه‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: انّ اللَّهَ یحِبُّ النّاسِک النَّظیفَ. خداوند، عابد پاکیزه را دوست دارد. میزان الحکمه: ۱۳/ ۶۳۴۲؛ کنزالعمال: ۲۶۰۰۰

توحید خداوند

2) یگانگی صفات : یعنی به وجود آورنده ی عالم دارای چند قدرت یا چند اراده و علم نیست . و گفته شده : خدای اول نور است و خدای دوم ظلمت و بر خلاف بعضی از مسیحیان که می گویند به وجود آورنده ی عالم یکی از سه اقنوم (اصل) است که عبارت اند از: ذات و…