بایگانی برچسب خانواده گسسته

خانواده گسسته

مهمترین علل گسستگی خانواده (بخش دوم)

در بخش پیشین بیان شد که از میان خانواده منسجم و گسسته، خانواده منسجم، خانواده مطلوب و مورد نظر می باشد؛ چرا که کارکردهای مطلوب را فقط می توان در خانواده منسجم دید. در نوشتار پیشین به ۹ مورد از علل گسستگی خانواده پرداختیم. با ما همراه باشید…

بهره کشی از اعضای خانواده (بخش دوم)

بهره کشی از اعضای خانواده (بخش دوم) در بخش پیشین بیان داشتیم که در خانواده خشن برخی از افراد از دیگر اعضای خانواده بهره کشی کرده و با ظلم و ستم با ایشان رفتار می کنند. در بخش پیشین به بهره کشی از همسر و فرزندان اشاره داشتیم. با…

۴ ویژگی خانواده خشن

۴ ویژگی خانواده خشن تحقیقات، برخی از ویژگی های مشترک خانواده های خشن را صرف نظر از نوع بهره کشی مشخص کرده اند: انزوای اجتماعی؛ سوء استفاده از قدرت و کنترل؛ سوء مصرف الکل و دارویی دیگر؛ و فرایند انتقال بین نسلی. با ما همراه…

عدم پایبندی به تعهدات؛ یکی از عوامل طلاق (بخش دوم)

عدم پایبندی به تعهدات؛ یکی از عوامل طلاق (بخش دوم) در بخش پیشین به این موضوع پرداختیم که خانواده بر اساس تعهدات شکل می گیرد و اگر هر کدام یک از زن و مرد به این تعهدات پایبند نباشند، بنیان خانواده از هم خواهد گسست. با ما همراه…

ساختارهای آسیب زای خانواده و تأثیرات آن بر فرزندان

ساختارهای آسیب زای خانواده و تأثیرات آن بر فرزندان اولین نهادی که فرزند در آن قدم می گذارد و به گونه ای رشد او متاثر از واکنش های فعال در آن است، خانواده می باشد. از همین روی ساختار خانواده به شدت می تواند بر روی فرزند…

مقدمه ای بر خشونت خانگی (بخش اول)

مقدمه ای بر خشونت خانگی (بخش اول) خشونت خانگی یکی از مسائل اجتماعی امروزی است که درصد قابل توجهی از پرونده دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار در پی بیان مفاهیم و توضیحاتی در مورد این مسئله اجتماعی هستیم. با…