بایگانی برچسب خانواده گسترده

خانواده گسترده

انواع خانواده از نگاه جامعه شناسی (بخش دوم)

خانواده، یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که در دانش جامعه شناسی بدان پرداخته می شود. در این دانش خانواده را بر اساس موضوعات گوناگون تقسیم بندی می کنند. با ما همراه باشید تا با انواع خانواده از نگاه جامعه شناسی بیشتر آشنا شوید.

مطالعات خانواده (بخش دوم)

مطالعات خانواده (بخش دوم) مطالعات خانواده، یکی از موضوعات بین رشته ایست که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه علوم انسانی قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. مطالعات خانواده (بخش…

تأثیر پذیری خانواده از جریان های علمی و اجتماعی (بخش اول)

تأثیر پذیری خانواده از جریان های علمی و اجتماعی (بخش اول) خانواده در طول تاریح دستخوش تغییرات ساختاری و نقش ها شده است که برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی را می توان زمینه ساز این تغییر دانست. با ما همراه باشید تا با تأثیر پذیری…

سیر تحولات خانواده (بخش اول)

سیر تحولات خانواده (بخش اول) خانواده در طول تاریح یک سیر تحولی داشته است که هنوز خمیرمایه های خود را به درستی در بسیاری فرهنگ ها حفظ نموده است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. سیر تحولات خانواده…

تأثیر پذیری خانواده از جریان های علمی و اجتماعی (بخش دوم)

تأثیر پذیری خانواده از جریان های علمی و اجتماعی (بخش دوم) آیا در مورد عوامل موثر بر روی ساختار خانواده اطلاعی دارید؟ آیا می دانید جریان اقتصادی، علمی و اجتماعی چه تاثیراتی بر ساختار خانواده داشته است؟ با ما همراه باشید تا با…