بایگانی برچسب خانواده و تربیت دینی

خانواده و تربیت دینی

نقش معنویت و دین در خانواده

نقش معنویت و دین در خانواده یکی از موضوعاتی که می تواند تاب آوری را در انسان برای داشتن ارتباطات بهتر با دیگران افزایش دهد، دین و معنویت است. خانواده ای که افراد آن دین دار باشند، در مقابل مشکلات تاب آوری بیشتری از خود نشان می…

نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزندان (بخش دوم)

نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزندان (بخش دوم) مدرسه به عنوان دومین نهاد اجتماعی که انسان با آن رو به روست، نقش مهمی در آموزش و پرورش انسان دارد. اما سئوال مهم در این میان آن است که مدرسه باید چه چیزهایی را بیاموزد و چه…

خانواده، عامل فرهنگ پذیری (بخش دوم)

خانواده، عامل فرهنگ پذیری (بخش دوم) در بخش اول این نوشتار بیان شد که خانواده، نقش بسیار مهمی در فرهنگ پذیری افراد و اعضای خود را دارد. در این نوشتار به بیان مراحل فرهنگ پذیری ای که در بستر خانواده قابل تحقق هست، می پردازیم.…