بایگانی برچسب خانواده ایرانی

خانواده ایرانی

وظیفه مرد در دوران بارداری همسر، چیست؟ (بخش اول)

وظیفه مرد در دوران بارداری همسر، چیست؟ (بخش اول) ازدواج سبب می‌شود که دو نفر انسان واحد زیر یک سقف جمع شده و به عنوان یک شخص واحد به زندگی شان ادامه دهند. مسئولیت‌ها و وظایف زندگی مشترک بین زن و مرد تقسیم می‌شود و این به معنای…

چگونه با کودک بی ادب باید رفتار کرد ؟

چگونه با کودک بی ادب باید رفتار کرد ؟ شاید برای همه ما اتفاق افتاده باشد که در میهمانی ها کودکان برای جلب توجه دیگران رفتار بی ادبانه و گستاخانه ای از خود بروز دهند، که در اینجا ما برای تربیت و برخورد با این کودکان باید با…

آسیب شناسی خانواده ایرانی

آسیب شناسی خانواده ایرانی در نگاهی گذرا و جامعه شناختی به خانواده ایرانی، فاصله این خانواده با خانواده سنتی که بسیار پویا و فعال عمل می کرد، قابل درک است. خانواده ایرانی امروزین، با آسیب هایی روبه رو شده است که در این نوشتار به…

وظیفه مرد در دوران بارداری همسر، چیست؟ (بخش دوم)

وظیفه مرد در دوران بارداری همسر، چیست؟ (بخش دوم) بارداری را به عنوان یک مرحله ی حساس زندگی مشترک شان پذیرفته و سعی کند اطلاعات علمی لازم در این خصوص را به دست آورد تا با آگاهی، با تغییرات و بحران های این دوران مواجه شود. سعی در…