بایگانی برچسب حلق و تقصیر

حلق و تقصیر

حلق و تقصیر,آیا تراشیدن موی سر در حج واجب است,فلسفه تراشیدن سر در حج,دلیل تراشیدن موی سر در حج,حکم تراشیدن سردر حج واجب,تقصیر در حج تمتع,حکم تراشیدن موی سر مرد

احکام حج | حلق و تقصیر: سوال یازده

احکام حج | حلق و تقصیر: سوال یازده پرسش : شخصى که در حج مخیر بین حلق و تقصیر بوده است، حلق را انتخاب کرده و مشغول حلق مى شود. بعد از اینکه مقدارى از سر را حلق کرد، پشیمان مى شود و مى خواهد حلق را قطع کرده و با تقصیر از…

احکام حج | حلق و تقصیر: سوال پنج

احکام حج | حلق و تقصیر: سوال پنج پرسش : امسال به مکه مشرف شدم و خارج از منى حلق کرده ام، حضرت امام (قدس سره) مى فرماید حلق و اعمال مترتبه بر آن را اعاده کند من بر تقلید امام (قدس سره) باقى هستم و جاهل به مسأله بودم فعلاً…