بایگانی برچسب حق مرد

حق مرد

توزیع قدرت در خانواده

توزیع قدرت در خانواده خانواده سازمانی است اجتماعی و هر فرد در آن جایگاه ویژه ای دارد. در این سازمان مانند دیگر نهادهای اجتماعی، همه افراد در یک رتبه نیستند. آنچه در مبانی دین بیان شده آن است که مدیریت خانواده بر دوش مرد و…

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش اول)

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش اول) زن و شوهر ناگزیر هستند برای زندگی مشترک خود، محلی را برای آن انتخاب کنند. سخن در این است که این محل زندگی مشترک باید در کجا باشد و حق انتخاب در این مورد با کیست؟ با ما همراه باشید…

تکلیف مرد به دادن نفقه

تکلیف مرد به دادن نفقه دادن نفقه یکی از وظایف شوهر نسبت به همسر است. این حق قانونی دارای شرایطی است که باید شوهر خود را ملزم به دادن آن کند. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. تکلیف مرد به دادن…

نفقه زن پس از انحلال نکاح

نفقه زن پس از انحلال نکاح یکی از موارد مورد بحث در قانون مدنی خانواده، مسئله پرداخت نفقه پس از جدایی زن و شوهر از یکدیگر است. با ما همراه باشید تا در مورد نفقه پس از انحلال نکاح بیشتر بدانید. نفقه زن پس از…

حقوق غیر مالی زوجین

حقوق غیر مالی زوجین در دسته بندی حقوق همسران، بخشی از آن مربوط به حقوق مالی است و برخی از این موارد خقوقی، حقوق غیرمالی ایشان است. در این نوشتار به بیان حقوق غیرمالی زوجین می پردازیم. با ما همراه باشید. حقوق…