بایگانی برچسب حق زن بر شوهر

حق زن بر شوهر

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش دوم)

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش دوم) «بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی» تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند. این بخشی از قوانین سکونت مشترک زوجین است. برای دانستن قوانین بیشتر در این مورد با ما…

مسائل قانونی مرتبط با جهیزیه عروس

مسائل قانونی مرتبط با جهیزیه عروس در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است: تامین…

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش اول)

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش اول) زن و شوهر ناگزیر هستند برای زندگی مشترک خود، محلی را برای آن انتخاب کنند. سخن در این است که این محل زندگی مشترک باید در کجا باشد و حق انتخاب در این مورد با کیست؟ با ما همراه باشید…

حدود الزام شوهر و ارکان نفقه

حدود الزام شوهر و ارکان نفقه آیا شوهر موظف است تمام هزینه های همسر خود را بدهد؟ آیا صرفا تامین هزینه خورد و خوراک و نیز پوشش بر عهده شوهر است و وظیفه دیگری بر دوش او نیست؟ با ما همراه باشید تا با حدود الزام شوهر و ارکان نفقه…

ضمانت اجرایی دادن نفقه توسط شوهر

ضمانت اجرایی دادن نفقه توسط شوهر اگر شوهر من نفقه ندهد باید شکایت خود را به کجا ببرم؟ طبق جه اصل قانونی ای می تواند از شوهر خودم شکایت کنم؟ با ما همراه باشید تا با ضمانت اجرایی دادن نفقه توسط شوهر بیشتر آشنا شوید.…

نفقه زن پس از انحلال نکاح

نفقه زن پس از انحلال نکاح یکی از موارد مورد بحث در قانون مدنی خانواده، مسئله پرداخت نفقه پس از جدایی زن و شوهر از یکدیگر است. با ما همراه باشید تا در مورد نفقه پس از انحلال نکاح بیشتر بدانید. نفقه زن پس از…