بایگانی برچسب حق حضانت

حق حضانت

اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش اول)

اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش اول) در قانون مدنی خانواده، در صورتی که فرزند به سن قانونی نرسیده باشد، در صورت جدایی والدین او، حضانتش را بر دوش یکی از والدین می گذارد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…

موانع اجرای حق حضانت

موانع اجرای حق حضانت شخصی که می خواهد حضانت کودکی را برعهده بگیرد، اعم از والدین و دیگران باید دارای شرایطی باشد که از جمله این موارد سلامت روان است. در این نوشتار به بیان برخی از موانع اجرای حق حضانت خواهیم پرداخت. با ما همراه…

احکام اولاد: سوال هفت

احکام اولاد: سوال هفت پرسش : دختر صغیرى پدر خود را از دست داده و مادرش نیز شوهر کرده است و دختر بچه داراى مادر و مادر پدر است، حق الحضانه با کدام یک از اینهاست؟ پاسخ : در فرض سؤال که ظاهراً مادر از حق…

احکام اولاد: سوال نه

احکام اولاد: سوال نه پرسش : فرموده اید حق حضانتِ مادر، براى دختر هفت سال و براى پسر دو سال است، بفرمایید آیا به مجرد ورود کودک به سن دو سالگى یا هفت سالگى، حق حضانت مادر تمام مى شود، یا ملاک تمام شدن هفت سال یا دو سال مى…

حق حضانت و اسقاط آن

حق حضانت و اسقاط آن پرسش : آیا پدر یا مادر مى توانند حق حضانت خود را اسقاط کنند و در صورت اسقاط امکان مطالبه مجدد آن وجود دارد؟ اگر این اسقاط به صورت شرط ضمن عقد بوده چطور؟ پاسخ : بسمه تعالى: ظاهر روایات این…

احکام اولاد: سوال هشت

احکام اولاد: سوال هشت پرسش : مراتب حق الحضانه طفل را بصورت مشروح بیان فرمایید. پاسخ : بطور کلى حق حضانت طفل در مدت رضاع و شیرخوارگى یعنى تا دو سالگى با مادر است، چه او را شیر بدهد و چه شیر ندهد، پسر باشد یا…