بایگانی برچسب حقوق خانواده

حقوق خانواده

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش دوم)

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش دوم) «بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی» تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند. این بخشی از قوانین سکونت مشترک زوجین است. برای دانستن قوانین بیشتر در این مورد با ما…

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش اول)

سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش اول) زن و شوهر ناگزیر هستند برای زندگی مشترک خود، محلی را برای آن انتخاب کنند. سخن در این است که این محل زندگی مشترک باید در کجا باشد و حق انتخاب در این مورد با کیست؟ با ما همراه باشید…

مخالفت شوهر با شاغل بودن همسر خود از منظر قانون مدنی

مخالفت شوهر با شاغل بودن همسر خود از منظر قانون مدنی امروزه به دلایل بسیاری زنان ترجیح می دهند به جای شغل خانه داری، برای خود یک اشتغالی در بیرون از خانه داشته باشند. اما برخی مردان نیز با این مشغولیت همسرانشان مخالفت دارند. با…

با حقوق زنان که بر عهده مردان است آشنا شوید

با حقوق زنان که بر عهده مردان است آشنا شوید بهترین روش برای موفقیت در هر کاری این است که شناخت کافی از کاری که می‌خواهید انجام بدهید داشته باشید. در زندگی مشترک هم باید حقوق هم را بشناسید تا با انجام دادن آن، زندگی خوبی برای…