بایگانی برچسب حضرت معصومه(س)

حضرت معصومه(س)

حضرت معصومه (س) از نگاه معصومین (علیهم السلام)

به نظر می رسد که تمام این حوادث و اهمیت و جایگاه این شهر معطوف به یک نقطه است و عامل مهمی که این شهرها را به این صورت مهم جلوه می دهد یک امر اساسی است چرا این شهر در احادیث اهل بیت به عنوان پناهگاه اهل بیت ذکر شده است؟