بایگانی برچسب حضرت ابوالفضل

حضرت ابوالفضل

خصوصیت های که حضرت عباس (علیه السلام) را متمایز کردند

حضرت عباس (علیه السلام) در یک خانواده ای بزرگ شده بودند که شجاعت و احترام در بین آنها موج می زد. حضرت، شجاعت را از پدر و مادر خود به ارث برده بودند و آنچنان در دفاع از دین و امامت از این شجاعت به خوبی استفاده کرده بودند که الان به عنوان…