بایگانی برچسب حرم اهل بیت

حرم اهل بیت

چرا حرم معصومین (ع) را زیارت می کنیم؟

میان دل های مۆمنان با خدا و دوستان خدا، ارتباطی برقرار است که دیگران از آن بی خبرند. از طریق پیامبر(ص) و یا امامان(ع) و به وساطت ایشان مشکلی را برطرف می کند و همین مسئله ، میان قلب آنان با امام، رابطه ای به وجود می آورد که گاهی هم فراتر از…

آثار سازنده زیارت از منظر قرآن و سنت

در روایات پیشوایان معصوم ‌(علیهم‌السّلام) بر زیارت مشاهد و اماکن مقدس تاکید زیادی شده است و سیره‌ی عملی اهل‌بیت ‌(علیهم‌السّلام) و علمای بزرگ گواهی روشن بر این مهم هست، چرا که زیارت این اماکن مقدس فواید زیادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان و…

آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم)

آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم) شرکت در مراسم و اماکن مذهبى، رفتار پرخطر و رفتارهاى تکانه اى، پرخاشگرى، افسردگى و تعارض هاى روحى را کاهش مى دهد. در مقابل، در گروهى از افراد که در مراسم مذهبى شرکت نمى کنند، ترس، اعتماد به نفس…

آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم)

آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم) اجتماع در زیارتگاه ها و آموختن معارف دینى و عمل به دستورات دینى، سبب تقویت دین زائر و دیگران مى شود. حضور در این گونه اماکن و انجام مراسم هاى دینى بر میزان سلامت و بهداشت روانى مى افزاید و همچنین…

آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول)

امید در انسان موجب تلاش و ثمر بخشى فعالیت هاى او مى شود. امید موجب حرکت انسان است. زیارت به انسان اعتماد به نفس مى دهد و او را از غرق شدن در گرداب ناامیدى باز مى دارد و به تلاش بیشتر دعوت مى کند. ما در این آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع)…

آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول)

آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول) یکى از نیازهاى روانى انسان، پیوند جویى با مردم است، به گونه اى که موجب مى شود فرد از انزوا و گوشه گیرى فاصله گرفته، با مردم ارتباط برقرار کند. زیارت موجب اجتماعى شدن، مؤانست و الفت بین انسان…