بایگانی برچسب حدیث درباره دروغ

حدیث درباره دروغ

حدیث درباره دروغ,,حدیث در مورد دروغ و تهمت,آیه در مورد دروغ,درباره دروغ گفتن,حدیث در مورد راستگویی و دروغگویی,حدیث درباره دروغ به همسر,داستان در مورد دروغ,حدیث دروغگو دشمن خداست,آیات قرآن در مورد دروغگویان

تعریض، راه بى نیازى از دروغگویى‌

تعریض، راه بى نیازى از دروغگویى‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: انَّ فى المَعاریضِ ما یغنى الرجُلَ العاقِلَ عنِ الکذبِ. همانا در سربسته گویى‌ها، ظرافت‌هایى است که مرد خردمند را از دروغ گفتن بى‌نیاز مى‌کند.…

شروع دروغ گویى‌

شروع دروغ گویى‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: حَسبُک مِن الکذبِ أن تُحَدِّثَ بکلِّ ما سَمِعتَ. براى دروغگویى، تو را همین بس که هر چه مى‌شنوى بازگو کنى. میزان الحکمه: ۱۱/ ۵۱۲۸؛ تنبیه الخواطر: ۲/ ۱۲۲

عذاب شدید براى برخى دروغگویان‌

عذاب شدید براى برخى دروغگویان‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: وَیلٌ للذى یحَدِّثُ فَیکذِبُ لیضحِک بهِ القَومَ، وَیلٌ لَهُ، وَیلٌ لَهُ! واى بر کسى که براى خنداندن مردم دروغ بگوید، واى بر او، واى بر او. میزان…

ترک دروغ، چه شوخى و چه جدى‌

ترک دروغ، چه شوخى و چه جدى‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: انّ الکذبَ لا یصلَحُ مِنهُ جِدٌّ ولاهَزلٌ، ولا أن یعِدَ الرجُلُ ابنَهُ ثُمّ لا ینجِزَ لَهُ، انّ الصِّدقَ یهدى الَى البِرِّ، وانَّ البِرَّ یهدى الَى الجَنَّهِ…

منتهى شدن راه دروغ به دوزخ‌

منتهى شدن راه دروغ به دوزخ‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: انّ الکذبَ یهدى الَى الفُجورِ، و انّ الفُجورَ یهدى الَى النارِ. دروغ به ناراستى و انحراف مى‌کشاند و ناراستى و انحراف، به آتش رهنمون مى‌شود. میزان…

دروغ، درى از نفاق‌

دروغ، درى از نفاق‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: انّ الکذبَ بابٌ مِن أبوابِ‌النِّفاقِ. دروغ، درى از درهاى نفاق است. میزان الحکمه: ۱۱/ ۵۱۲۲؛ کنزالعمال: ۸۲۱۲

بوى بد دروغ‌

بوى بد دروغ‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: اذا کذَبَ العَبدُ کذبَهً تَباعَدَالمَلَک مِنهُ مَسیرَهَ مِیلٍ مِن نَتْنِ ما جاءَ بهِ. هر گاه بنده دروغ بگوید، از بوى گندى که پدید آورده ‌است، فرشته به مسافت یک میل از او…

تعریض، راه بى نیازى از دروغ گویى‌

تعریض، راه بى نیازى از دروغ گویى‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: انَّ فى المَعاریضِ ما یغنى الرجُلَ العاقِلَ عنِ الکذبِ. همانا در سربسته گویى‌ها، ظرافت‌هایى است که مرد خردمند را از دروغ گفتن بى‌نیاز مى‌کند.…