بایگانی برچسب حج تمتع

حج تمتع

احکام حج | حج تمتع: سوال چهار

احکام حج | حج تمتع: سوال چهار پرسش : کسی که روز عید، پس از قربانی کردن از احرام خود درآمده است، آیا جایز است که به خاطر حاجت و نیازی که دارد پیش از تمام کردن باقیمانده اعمال حج تمتع خود به جدّه یا طائف یا غیر از آن مسافرت…

احکام حج | حج تمتع: سوال سه

احکام حج | حج تمتع: سوال سه پرسش : شخصی از اعمال عمره تمتع فارغ گردید سپس برای او حادثه‌ای ناگهانی رخ داد که حتماً باید از مکه به بیمارستان خارج از شهر مکه منتقل شود و در حال حاضر پزشک او را از بازگشت به مکه برای احرام بستن…

احکام حج | حج تمتع: سوال یک

احکام حج | حج تمتع: سوال یک پرسش : اگر حاجی که قصد انجام دادن حج تمتع را دارد، عمره تمتع خود را به جا آورد، سپس به خاطر عذری از عذرها نتواند که اعمال حج تمتع را به جا بیاورد و او را به شهر و دیار خوش باز گردانند، وظیفه او…

احکام حج | حج تمتع: سوال پنج

احکام حج | حج تمتع: سوال پنج پرسش : زمانی که حج تمتع در برخی از صورتها به عمره منقلب می‌گردد مثلاً به خاطر وقوف نکردن در مشعر الحرام و خود حاجی، به شهر و دیار خویش برگشته است، اما قصد عمره نکرده و همچنین خارج شدن از احرام…