بایگانی برچسب جوان

جوان

جوان و عجول بودن

جوان و عجول بودن گاهی اوقات با یک رفتار عجولانه ما اتفاقاتی پشت آن می‌افتد که عواقب بسیار بدی را به همراه دارد. برای یک جوان، لازم است به خودش آموزش صبر دهد تا برای او ملکه شود و از شتابزدگی در رفتارهایش جلوگیری کند.…

نیاز جوان به وقار و متانت

وقار و متانت نیمه گمشده از پازل زندگی برخی جوانان است.البته این هم از رفتارهای آن‌ها نشات می‌گیرد.مثلا با شوخی کردن های بیجا و دخالت در امور دیگران و ... همه اینها باعث می‌شوند تا وقار جوان از بین برود. زیبایی جوان به شکل و قیافه او نیست…

تلنگری درباره جوان و جوانی

تلنگری درباره جوان و جوانی دوران جوانی، فرصتی طلایی و در عین حال، کوتاهی است که اگر به خود شناسى و کمال یابى اختصاص یابد، سعادت جوان به خوبی تأمین می گردد. اما اگر کوتاهی شود، هیچ سعادتی در انتظار شما نخواهد بود. جوانی فرصت زود…

وظیفه هایی که خانواده ها نسبت به جوان دارند

وظیفه هایی که خانواده ها نسبت به جوان دارند خانواده ها وظیفه دارند تا زمینه ها را برای رشد جوان فراهم سازند و موانع را از جلوی پای او بردارند. جوانی یک دوره حساسی است که دشمن با تمام وجود خودش می‌خواهد جوانان را از رده خارج…

حفظ دو سوم دین با ازدواج‌

حفظ دو سوم دین با ازدواج‌ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: ما مِن شابٍّ تَزَوَّجَ فى حَداثَهِ سِنِّهِ الّا عَجَّ شَیطانُهُ:" یا وَیلَهُ، یا وَیلَهُ! عَصَمَ مِنّى ثُلُثَى دِینِهِ"، فَلْیتَّقِ اللَّهَ العَبدُ فى…

تعبیر دیدن جوان در خواب

جوان مجلسی رحمه الله علیه نوشته دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است. چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن است که به…