بایگانی برچسب جوانی

جوانی

جوانی,شعر کوتاه جوانی,تعریف جوانی,جوانی چیست,سریال جوانی,تعریف سن جوانی در ایران,دوران جوانی چه سنی است,متن جوانی,فیلم جوانی

دوست بد، عامل بدبختی در دنیا و پشیمانی در آخرت

دوست بد، عامل بدبختی در دنیا و پشیمانی در آخرت انسان بخاطر وجود اجتماعی که دارد، نیازمند این است که با دیگران معاشرت داشته باشد. برخی از افراد با همنشین های بدی مجالست می‌کنند و روح خودشان را فاسد می‌کنند و از عواقب بدی که در…