بایگانی برچسب جنگ بیولوژیکی

جنگ بیولوژیکی

مروری بر عملیات های بیولوژیکی (بخش دوم)

مروری بر عملیات های بیولوژیکی (بخش دوم) در دهه ۷۰ ارتش آمریکا بیماری های مختلفی در آفریقا شیوع داد تا چگونگی شیوع و سرعت گسترش آنها را برای استفاده در طراحی بمب های بیولوژیک و نیز مقابله با حمله احتمالی از طرف شوروی به کار…

تاریخچه ای از جنگ بیولوژیکی

تاریخچه ای از جنگ بیولوژیکی هدف اصلی از به کارگیری سلاح بیولوژیکی انسان است و تهاجم به انسان یـا بـه طـور مستقیم و یا از طریق حمله به منابع غذایی و در مواردی حیوانی او صورت می گیرد. بنابراین جنگ بـیـولوژیکی جنگی است که هدف آن…

مروری بر عملیات های بیولوژیکی (بخش اول)

جنگ بیولوژیک عبارت است از استفاده از عوامل بیولوژیکی، اعم از باکتری‌ها، ویروس‌ها، گیاهان، حیوانات، و فراورده‌های آن‌ها به منظور اهداف خصمانه و قتل‌عام (کشتار جمعی). در این مطلب به طرح ها و عملیات های بیولوژیکی که انجام گرفته است اشاره…

مقابله با عوامل بیولوژیکی و روش ضد عفونی کردن آن

مقابله با عوامل بیولوژیکی و روش ضد عفونی کردن آن هدف از ضد عفونی بیولوژیکی، تامین سلامت اشخاص و اراضی پس از قرار گرفتن در مـعرض تهاجم بیولوژیکی است و این مهم از راه نابودی موجودات میکروسکپی و یا از میان بردن تاثیرات سموم آنها…

عوامل بیولوژیکی در جنگ بیولوژیکی و راه شیوع آن

عوامل بیولوژیکی در جنگ بیولوژیکی و راه شیوع آن بـدون شک موثر ترین راه نشر ویروس ها انتشار آنها از طریق هوا است. مشهور است که بسیاری از ویروس های معمولی مثل آنفلوانزا و بیماری های ناشی از سرما از این راه انتشار می یابد. در این…