بایگانی برچسب جاکفشی

جاکفشی

۵ نکته مهم برای مرتب کردن کمد لباس

پنج سوالی که هنگام مرتب کردن کمد لباس باید از خود بپرسید کارشناسان مد توصیه می‌کنند حداقل در بار در طول سال به مرتب کردن کمد لباس های خود بپردازید. این کار تنها شامل جابجا کردن لباس‌ها و چیدن مرتب آن‌ها نیست بلکه شما باید عناصری را از…