بایگانی برچسب جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی خانواده,کتاب جامعه شناسی خانواده,نظریه جامعه شناسی خانواده,جزوه جامعه شناسی خانواده,جامعه شناسی خانواده ساروخانی,خلاصه کتاب جامعه شناسی خانواده,خلاصه کتاب جامعه شناسی خانواده شهلا اعزازی,تحقیق در مورد خانواده,فلسفه خانواده,خانواده زیستی چیست,بنیان خانواده چیست

نظریه فمینیستی در جامعه شناسی خانواده

نظریه فمینیستی در جامعه شناسی خانواده یکی از جریان های بسیار مهم در حوزه خانواده، جریان های فمینیستی هستند. این جریان توانسته است نظریات گوناگونی را در حوزه خانواده مطرح کند. با ما همراه باشید تا با یکی از نظریات جریان فمینیستی…

مطالعات خانواده (بخش اول)

مطالعات خانواده (بخش اول) خانواده به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، دارای ویژگی ها و کارکردهای خاصی می باشد. از این روی این نهاد مهم، مورد مطالعه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا در مورد مطالعات خانواده…

مطالعات خانواده (بخش دوم)

مطالعات خانواده (بخش دوم) مطالعات خانواده، یکی از موضوعات بین رشته ایست که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه علوم انسانی قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. مطالعات خانواده (بخش…

نظریه کنش متقابل نمادین در جامعه شناسی خانواده

نظریه کنش متقابل نمادین در جامعه شناسی خانواده یکی از حوزه های بسیار مهمی که جامعه شناسی بدان پرداخته است، حوزه خانواده است که به عنوان یک نهاد اجتماعی به شمار می آید. در این نوشتار به بیان یکی از نظریه های مهم در حوزه خانواده…

نظریه ستیز اجتماعی در جامعه شناسی خانواده

نظریه ستیز اجتماعی در جامعه شناسی خانواده یکی از نظریات مطرح در حوزه جامعه شناسی خانواده، نظریه ستیز اجتماعی است. در این نوشتار به بیان توضیحاتی در این مورد می پردازیم. با ما همراه باشید. نظریه ستیز اجتماعی در…

خشونت خانگی در طول تاریخ

خشونت خانگی در طول تاریخ خشونت خانگی، به معنای خشونت یکی از اعضای خانواده علیه دیگر اعضای خانواده است. در این نوشتار به بیان تاریخی این خشونت و بررسی آن در طول تاریخ می پردازیم. خشونت خانگی در طول تاریخ…

تاریخچه خانواده در ایران (بخش سوم)

تاریخچه خانواده در ایران (بخش سوم) در نوشتارهای پیشین به بیان تاریخچه خانواده در ایران پرداختیم. در اولین نوشتار به بیان سرگذشت خانواده در دوران باستان و در نوشتار دوم به بیان تاریخ خانواده ایرانی در دوران اسلام و در نهایت…

تاریخچه خانواده در ایران (بخش اول)

تاریخچه خانواده در ایران (بخش اول) انسان از بدو تولدش در نهادی به نام خانواده قدم می گذارد. نهادی که قدمتی به دراز طول عمر انسان دارد. بررسی تاریخی این نهاد همیشه مورد توجه جامعه شناسان بوده است. با ما همراه باشید تا با…

نظریه کارکردگرایی در جامعه شناسی خانواده

نظریه کارکردگرایی در جامعه شناسی خانواده کارکردگرایی یکی از نظریه هایی است که در حوزه جامعه شناسی خانواده بیان شده است. در این نوشتار برآنیم به توضیحاتی در مورد این نظریه بپردازیم. با ما همراه باشید. نظریه…

نظریات جامعه شناسی خانواده (بخش اول)

نظریات جامعه شناسی خانواده (بخش اول) هر کدام یک از جامعه شناسان در تحلیل خانواده، نظریه ای خاص را بیان کرده اند. نظریه تکاملی و مبادله ای دو نمونه ای نظریات هستند. با ما همراه شوید تا با این دو نظریه بیشتر آشنا شوید.…

نظریات اصلی در جامعه شناسی خانواده

نظریات اصلی در جامعه شناسی خانواده یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در اندیشه جامعه شناسان، سخن از خانواده است. از همین روی نظریات گوناگونی در جامعه شناسی در مورد خانواده بیان شده است. با ما همراه باشید تا با این نظریات بیشتر…

خانواده و جامعه شناسی خانواده (بخش دوم)

خانواده و جامعه شناسی خانواده (بخش دوم) خانواده به مانند دیگر مفاهیم جامعه شناسی در طول تاریخ، اندکی تغییر کرده است ولی این تغییرات تا حد زیادی نبوده است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. خانواده…

نظریه مبادله اجتماعی در جامعه شناسی خانواده

نظریه مبادله اجتماعی در جامعه شناسی خانواده در حوزه جامعه شناسی خانواده، نظریات مختلفی وجود دارد. یکی از این نظریات، نظریه مبادله اجتماعی است. در این نوشتار به بیان توضیحاتی در مورد این نظریه می پردازیم. با ما همراه باشید.…

نظریات جامعه شناسی خانواده (بخش دوم)

نظریات جامعه شناسی خانواده (بخش دوم) در بخش پیشین به بیان دو نظریه در جامعه شناسی خانواده پرداختیم. از آن روی که خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی به شمار می آید بدان توجه خاصی شده است. در این نوشتار به بیان توضیحاتی در…

خانواده و جامعه شناسی خانواده (بخش اول)

خانواده و جامعه شناسی خانواده (بخش اول) خانواده اصلی ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است که دارای کارکردهای بسیار مهمی است. در این نوشتار به بیان گذشته مفهوم خانواده در حوزه جامعه شناسی می پردازیم. با ما همراه باشید.…