بایگانی برچسب ثبوت اول ماه

ثبوت اول ماه

ثبوت اول ماه,راه های اثبات اول ماه,استهلال ماه شوال

عید فطر و رویت ماه

اصل ثبوت رؤیت هلال ماه، تقلیدی نیست، بلکه اگر شخص از گفته و اعلام نظر یک مرجع تقلید، اطمینان به رؤیت ماه پیدا کند، باید ترتیب اثر دهد؛ در هر صورت اول ماه به پنج چیز ثابت می شود

احکام روزه | ثبوت اول ماه: سوال هفت

احکام روزه | ثبوت اول ماه: سوال هفت پرسش : شهرى که اکثریت با اهل سنّت است و شیعه‌ها در اقلیت هستند، در عید قربان و عید فطر اگر قطع به خلاف نداشته باشیم مى‌توانیم با آنها عید بکنیم؟ و اگر در نجف اشرف ماه را ببینند و ٢٩ روز…

احکام روزه | ثبوت اول ماه: سوال سه

احکام روزه | ثبوت اول ماه: سوال سه پرسش : عده‌اى از مقلّدان حضرت آیه الله خوئى ( ره) به دلیل ناآگاهى از فتواى ایشان، بر مبناى رؤیت هلال در ایران رفتار کرده و روزه گرفته‌اند، اکنون حکم روزه‌هایى که قضا شده و روزه نگرفته‌اند…