بایگانی برچسب تیمم

تیمم

تیمم,تیمم بر چه چیزهایی,نیت تیمم,تیمم خامنه ای,فیلم آموزش تیمم,شرایط تیمم,تیمم سیستانی,تیمم بر شیشه,تیمم بر سرامیک

کم رویى در غسل

کم رویى در غسل پرسش : اگر شخص در جایى که مهمان است جنب شود، آیا به جهت خجالت مى تواند به جاى غسل، تیمم کند؟ پاسخ : همه مراجع: خجالت مجوز تیمم نیست و باید غسل کند. تبصره. چنانچه صبر کند تا وقت نماز تنگ شود ـ…

جنابت و دورى حمام

جنابت و دورى حمام پرسش : آیا به علت دور بودن حمام، مى توانیم به جاى غسل تیمم کنیم؟ پاسخ : همه مراجع: خیر، باید غسل کنید.   پی نوشت:  – امام، استفتائات، ج ۱، تیمم، س ۲۳۶؛ دفتر: همه مراجع. منبع: احکام وضو،…

تیمم بر گچ دیوار

تیمم بر گچ دیوار پرسش : آیا تیمم بر گچ پخته (مثل گچ روى دیوار) صحیح است؟ پاسخ : آیات عظام امام، تبریزى، صافى، فاضل و مکارم: بنابر احتیاط واجب، با وجود خاک، تیمم بر گچ دیوار صحیح نیست. آیات عظام بهجت و نورى:…

تیمم و غسل

تیمم و غسل پرسش : اگر وقت براى غسل و نماز باقى است، آیا مى توان تیمم کرد؟ در این صورت آیا تیممش صحیح است؟ پاسخ : همه مراجع: خیر، باید غسل کند و اگر تیمم کند، تیممش باطل است.   پی نوشت:  – توضیح المسائل…

تیمم و وسعت وقت

تیمم و وسعت وقت پرسش : شخص با حالت احتلام از خواب بیدار مى شود و به خیال این که وقت تنگ است، تیمم مى کند و نماز مى خواند، بعد متوجه مى شود وقت براى غسل داشته است. تکلیف غسل و نمازش چه مى شود؟ پاسخ : همه…

تیمم و عروسى

تیمم و عروسى پرسش : خانم هایى که براى مجلس عروسى و مانند آن آرایش مى کنند؛ آیا جایز است به جاى وضو تیمم کنند؟ پاسخ : همه مراجع: خیر، باید موانع وضو را برطرف کنند و وضو بگیرند.   پی نوشت:  – توضیح المسائل…

مبطل تیمم

مبطل تیمم پرسش : کسى که به جهت عذر به جاى غسل، تیمم کند و کارى که وضو را باطل مى کند برایش پیش بیاید؛ تکلیف او براى نمازهاى بعدى چیست؟ پاسخ : آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر نتواند براى…

تیمم و مسجد

تیمم و مسجد پرسش : آیا کسى که وظیفه اش به جاى غسل تیمم بوده، مى تواند دست به قرآن بزند و یا به مسجد برود؟ پاسخ : آیات عظام امام و نورى: اگر به جهت ضرر داشتن آب و مانند آن، تیمم کرده ـ در صورتى که تیمم و عذرش…

احتمال ضرر غسل

احتمال ضرر غسل پرسش : کسى که احتمال مى دهد اگر غسل کند، بیماریش دیرتر بهبود مى یابد؛ آیا مى تواند به جاى غسل تیمم کند؟ پاسخ : همه مراجع: اگر انجام دادن غسل ـ هر چند با آب گرم ـ باعث شود بیماریش دیرتر خوب…

تیمم بر آجر

تیمم بر آجر پرسش : آیا تیمّم بر آجر صحیح است؟ پاسخ : آیات عظام امام، خامنه اى، سیستانى، فاضل و وحید: آرى، تیمم بر آجر صحیح است؛ ولى بهتر (احتیاط مستحب) است با آن تیمم نکنند. آیات عظام بهجت، صافى و نورى:…

گرد و غبار تیمم

گرد و غبار تیمم پرسش : آیا لازم است محل تیمم گرد و غبار هم داشته باشد؟ پاسخ : آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: خیر؛ ولى مستحب است گردى هم داشته باشد. آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: تا…

جایگاه تیمم

جایگاه تیمم پرسش : در چه مواردى باید تیمم کرد؟ پاسخ : مهم ترین موارد تیمم عبارتند از: ۱ – وقت تنگ باشد؛ ۲ – دسترسى به آب نداشته باشد؛ ۳ – آب براى انسان ضرر داشته باشد؛ ۴ – بدن یا لباس او نجس است و آب بیش از…

تیمم بیمار

تیمم بیمار پرسش : بیمارى که آب براى او ضرر ندارد؛ ولى انجام غسل برایش دشوار است، آیا مى تواند تیمم کند؟ پاسخ : همه مراجع: اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، مى تواند تیمم کند.   پی نوشت:  –…

تیمم بدل از غسل

تیمم بدل از غسل پرسش : آیا فرقى بین تیمّم بدل از وضو و غسل است؟ کیفیت هر دو را بیان کنید؟ پاسخ : آیات عظام امام، مکارم و نورى: کیفیت تیمم در هر دو به یک شکل است؛ ولى بهتر است در تیمم بدل از غسل، بعد از مسح…

موانع تیمم

موانع تیمم پرسش : آیا براى تیمم نیز باید موانع وضو برطرف شود؟ پاسخ : همه مراجع: آرى، اگر در پیشانى، پشت و کف دست ها مانعى باشد، باید براى تیمم برطرف سازد و اگر انگشترى در دست دارد آن را بیرون آورد.    پی…

شک وقت تیمم

شک وقت تیمم پرسش : کسى که شک دارد اگر غسل کند، وقت براى نماز او مى ماند یا نه؛ تکلیفش چیست؟ پاسخ : همه مراجع: در این صورت، باید تیمم کند.   پی نوشت:  – توضیح المسائل مراجع، م ۶۸۰؛ نورى، توضیح المسائل، م ۶۸۱؛…

تیمم و جبیره

تیمم و جبیره پرسش : اگر باندى که بر روى زخم دست یا صورت بسته شده، بیشتر از معمول اطراف آن را گرفته باشد، تکلیف وضو یا غسل او چیست؟ پاسخ : آیات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر برداشتن باند اضافى ممکن…

وجوب تیمم بدل از وضو بعد از تیمم بدل از غسل

وجوب تیمم بدل از وضو بعد از تیمم بدل از غسل پرسش : آیا بعد از تیمم بدل از غسل، تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟ پاسخ : همه مراجع (به جز سیستانى، مکارم و نورى): در تیمّم بدل از غسل جنابت، براى نماز، وضو یا تیمم…

ضرر غسل

ضرر غسل پرسش : کسى که مى داند آب برایش ضرر دارد، چنانچه وضو یا غسل انجام دهد، آیا وضو و غسلش صحیح است؟ پاسخ : آیات عظام امام و نورى: بنابر احتیاط واجب در این فرض، وضو و غسلش باطل است. آیات عظام بهجت،…

معناى تیمم

معناى تیمم پرسش : معناى تیمم و کیفیت آن را بیان کنید؟ پاسخ : «تیمم» در لغت به معناى قصد و اراده کردن است و در اصطلاح فقه؛ «عملى است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل مى شود». تیمم به این صورت انجام مى …