بایگانی برچسب تهمت

تهمت

آثار روانی تهمت به دیگران از منظر قرآن کریم

آثار روانی تهمت به دیگران از منظر قرآن کریم تهمت به دیگران یکی از گناهان کبیره به شمار می آید که خدای متعال کننده این کار را مورد عذاب سختی قرار می دهد. در تهمت، شخصی را به دروغ به کار نادرستی نسبت می دهند در حالیکه اینگونه…

تعبیر دیدن تهمت در خواب

تهمت تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل متهم بی گناه را می سوزاند. اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می یابید و به مجد و شرف می رسید اگر در…

خوش گفتاری در قرآن کریم (بخش دوم)

خوش گفتاری در قرآن کریم (بخش دوم) ارتباط کلامی دارای مولفه هایی است که یکی از این مولفه ها، خوش گفتاری در کلام است. در این نوشتار برآنیم که مصادیق خوش گفتاری را از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.…

خوش گفتاری در قرآن کریم (بخش اول)

خوش گفتاری در قرآن کریم (بخش اول) یکی از صفات بسیار موثر در ارتباط با دیگران، خوش گفتاری است. خوش گفتاری به معنای آن است که انسان کلام خوب را خوب بزند. با ما همراه باشید تا در مورد خوش گفتاری در قرآن کریم بیشتر بدانید.…