بایگانی برچسب تنبیه فرزند

تنبیه فرزند

چگونه کودکان لوس را اصلاح کنیم؟ (بخش دوم)

چگونه کودکان لوس را اصلاح کنیم؟ (بخش دوم) والدین محبت کنندهِ افراطی که معیارهای تربیتی و روش های یادگیری را در نظر نمی گیرند و صرفاً با محبت های بی حد و حساب مانع اجتماعی شدن رفتارهای کودکان می شوند. هر خانواده در ارتباط با…

چه عواملی باعث انحراف جنسی نوجوان می شود؟

چه عواملی باعث انحراف جنسی نوجوان می شود؟ نوجوانی دوران بلوغ و شهوت است. اگر نوجوان در این دوران، گرفتار انحرافات جنسی شود، ادامه زندگی برای او سخت خواهد بود. انحرافات جنسی، یک دفعه به وجود نمی‌آید یلکه به مرور زمان به وسیله…

تاثیر تنبیه بدنی در تربیت کودکان

تاثیر تنبیه بدنی در تربیت کودکان برخی برای تربیت کودکان خود از راه تنبیه بدنی استفاده می کنند، از تاثیرات و عواقب آن آگاهی کامل را ندارند. بنابراین روش و ادامه داده در حالی که که از نظر روان شناسان این راهکار نفی می شود. با ما…

چگونه کودکان لوس را اصلاح کنیم؟ (بخش اول)

چگونه کودکان لوس را اصلاح کنیم؟ (بخش اول) کودکان موجودات در حال رشدی هستند و بر اساس این که در سال های اولیه زندگی چگونه تربیت شوند و آموزش ببینند، سبک خاص رفتاری پیدا می کنند. این سبک رفتاری الگویی تقریباً ثابت و دائمی برای…

نکات کاربردی برای تربیت کودکان (بخش اول)

نکات کاربردی برای تربیت کودکان (بخش اول) تربیت سازنده ، روشی است که در آن رشد کودکان تقویت و رفتار آنان به گونه ای سازنده و بی ضرر مدیریت می شود. این شیوه براساس ارتباط خوب و توجه مثبت به کودکان ، برای کمک به رشد آنان پایه ریزی…

چگونه کودک مان را تنبیه کنیم ؟

چگونه کودک مان را تنبیه کنیم ؟ زمانی که کودک کاری ناهنجار و سوء رفتار انجام می دهد ما نسبت به آن واکنش نشان می دهیم و به شکل تنبیه آن را ظاهر می کنیم. اما آیا این کار صحیح است؟ آیا تاثیر آن بر روی تربیت کودک مثبت می باشد؟ با ما…