بایگانی برچسب تنبيه بدنی

تنبيه بدنی

راهکارهای اصولی برای تنبیه کودکان

راهکارهای اصولی برای تنبیه کودکان خانواده بیشترین تاثیر را بر شکل گیری رفتار و شخصیت کودک می گذارد. به طوری که اگر از همان ابتدای کودکی تربیت درست کودک انجام نپذیرد، کودک در نوجوانی دچار ناهنجاری هایی خواهد شد. یکی از مهم ترین…

تاثیر تنبیه بدنی در تربیت کودکان

تاثیر تنبیه بدنی در تربیت کودکان برخی برای تربیت کودکان خود از راه تنبیه بدنی استفاده می کنند، از تاثیرات و عواقب آن آگاهی کامل را ندارند. بنابراین روش و ادامه داده در حالی که که از نظر روان شناسان این راهکار نفی می شود. با ما…

تربیت بدون تنبیه (بخش اول)

تربیت بدون تنبیه (بخش اول) برخی والدین بر این عقیده هستند که تربیت بدون تنبیه بدنی امکان پذیر نمی باشد. آیا این سخن درستی است یا نه؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سئوال را بیابید. تربیت بدون تنبیه (بخش اول)…

روش های جایگزین تنبیه بدنی (بخش دوم)

روش های جایگزین تنبیه بدنی (بخش دوم) چکیده: در بخش قبلی به به بیانی مختصر در مورد عوارض تنبیه بدنی و ارائه روش های غیر مستقیم جایگزین برای تنبیه بدنی کودک پرداختیم. در این بخش به معرفی روش های مستقیم جایگزین تنبیه بدنی خواهیم…

چگونه کودک مان را تنبیه کنیم ؟

چگونه کودک مان را تنبیه کنیم ؟ زمانی که کودک کاری ناهنجار و سوء رفتار انجام می دهد ما نسبت به آن واکنش نشان می دهیم و به شکل تنبیه آن را ظاهر می کنیم. اما آیا این کار صحیح است؟ آیا تاثیر آن بر روی تربیت کودک مثبت می باشد؟ با ما…

روش های جایگزین تنبیه بدنی (بخش اول)

روش های جایگزین تنبیه بدنی (بخش اول) چکیده: تربیت نیکوی فرزند، یکی از وظایف مهم والدین است. شاید سوالی که برای شما هم اتفاق افتاده باشد این است که بهترین شیوه ای که برای بازداشتن کودک از کار ناپسند می توان اتخاذ کرد، چیست؟ آیا…