بایگانی برچسب تقلید از مجتهد اعلم

تقلید از مجتهد اعلم

تقلید از مجتهد اعلم,تقلید از اعلم یعنی چه,احکام تقلید چیست,تعریف تقلید,نیت انتخاب مرجع تقلید,تقلید از خامنه ای,انواع تقلید,احکام تقلید خامنه ای,مراحل انتخاب مرجع تقلید

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال شش

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال شش پرسش : کسى که مقلّد مجتهدى بوده و به دستور او عمل کرده و بعداً متوجه شده که علم و عدالتش کمتر از مجتهدین دیگر است، آیا اعمال گذشته او نتیجه دارد یا خیر؟ پاسخ : اگر…

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال سه

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال سه پرسش : اگر اعلم مجتهدین مشخص نباشد، وظیفه چیست؟ پاسخ : باید به فتواى محتمل الأعلمیه عمل کند. منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)،…

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال یک

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال یک پرسش : آیا اعلمیت در مرجع تقلید شرط است؟ پاسخ : بلى شرط است. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم،…

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال چهار

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال چهار پرسش : در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلمیت مجتهدین، وظیفه چیست؟ پاسخ : در فرض سؤال، مقلّد مخیر است از هرکدام خواست تقلید کند. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل،…

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال پنج

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال پنج پرسش : آیا تقلید از اعلم واجب است؟ در صورت وجوب آیا ملاک اعلمیت در فقه است یا آشنایى به زمان و حوادث نیز شرط است؟ پاسخ : تقلید از اعلم واجب است و مراد از اعلمیت…

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال دو

احکام تقلید | تقلید از مجتهد اعلم: سوال دو پرسش : در صورتى که فتواى مجتهد اعلم در مسأله اى مشخص نباشد، آیا مى توان به مجتهد غیر اعلم رجوع کرد؟ پاسخ : اگر به دست آوردن فتواى مجتهد اعلم امکان ندارد لازم است…