بایگانی برچسب تقسیم ارث

تقسیم ارث

تقسیم ارث,محاسبه ریاضی تقسیم ارث,کارشناس تقسیم ارث,فرمول تقسیم ارث بین دختر و پسر,تقسیم ارث پدری بین دختر و پسر,نمودار تقسیم ارث,قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان,تقسیم ارث مادر,فرم تقسیم ارث

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال ده

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال ده پرسش : ارثى بیش از ده سال است میان ورثه تقسیم شده و همه ورّاث در آن تصرف کرده اند، حال یکى از ورثه مدعى است که باید اموال موروثى دوباره از نو تقسیم شود. آیا چنین ادعایى وجه شرعى دارد یا خیر؟…

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال هشت

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال هشت پرسش : یکى از اقوام فوت کرده که من هم شرعاً وارث او محسوب مى شدم و بقیه وراث بدون حضور من اموال را تقسیم کرده اند و من نسبت به تقسیم اعتراض دارم. آیا تقسیم بدون حضور من صحیح بوده یا من حق…

تقسیم ارث و محاسبه اموال به قیمت روز یا زمان فوت

تقسیم ارث و محاسبه اموال به قیمت روز یا زمان فوت پرسش : چند سال از فوت میت مى گذرد آیا محاسبه صورت اموال و دارایى ها باید به قیمت زمان فوت لحاظ شود یا به قیمت زمان اجراء وصیت نامه؟ پاسخ : بسمه تعالى: هرگاه…

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال چهار

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال چهار پرسش : برادر و خواهرى از پدر املاکى به آنان ارث رسیده، و هردوى آنها از دنیا رفته اند، و هیچگونه مدرکى از آنان در دست نیست که خواهر حق خود را بخشیده یا نه، حالا اولاد آن خواهر مى توانند از…

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال سه

احکام ارث | تقسیم ارث: سوال سه پرسش : ورثه شخصى چندین سال در زمین موروثى به صورت شراکت کار کرده اند و هرکس هرکار که قدرت داشته انجام مى داده است. مثلا یکى درخت کاشته و یکى آبیارى کرده است و ... و حالا تصمیم به تقسیم زمین…

مطالبه هزینه های انجام شده به نرخ روز بر حسب فرمول بانک مرکزی

مطالبه هزینه های انجام شده به نرخ روز بر حسب فرمول بانک مرکزی پرسش : بعد از فوت پدر اینجانب در حدود ۲۰ سال قبل، من و سه خواهر به همراه مادر به عنوان وراث پدر باقی ماندیم. در سال ۱۳۷۹ اینجانب مبلغی بابت بازسازی و تعمیرات و…