بایگانی برچسب تفاوت های جنسی

تفاوت های جنسی

نیازهای جنسیتی در تعامل زن و مرد (بخش اول)

نیازهای جنسیتی در تعامل زن و مرد (بخش اول) یکی از مسائل مهم در ارتباط و تعامل با انسان ها، توجه به جنسیت ایشان است. زن و مرد دو جنس متفاوت هستند که در رابطه با هر کدام باید نیازهای جنسیتی آنها مورد توجه قرار گیرد. با ما همراه…

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش دوم)

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش دوم) تفاوت های جنسی و جنسیتی، ریشه در زیست انسان دارد و انسان ذاتا دختر و یا پسر خلق شده است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. مبانی زیست شناختی برای…

چرا تفاوت های جنسی مستلزم سیاستگذاری هستند؟

چرا تفاوت های جنسی مستلزم سیاستگذاری هستند؟ تفاوت های جنسی و جنسیتی، امری است که از آن گریزی نیست. این تفاوت خواسته طبیعت است تا زن و مرد در کنار هم بتوانند به تکامل برسند. از همین روی لازم است در این امر سیاستگذاری هایی صورت…

چرا باید از جنسیت سخن گفت؟ (بخش دوم)

چرا باید از جنسیت سخن گفت؟ (بخش دوم) تفاوت زن و مرد، یا نگاه به جنسیت در زندگی، یکی از موارد بسیار مهم در مباحث خانواده است. برای داشتن خانواده خوب و آرام، باید این تفاوت ها را شناخت و به کار گرفت. با ما همراه باشید تا در مورد…

انقلاب جنسی (بخش دوم)

انقلاب جنسی (بخش دوم) در موج دوم فمینیست، اندیشمندان این جنبش بر این باور بودند که زنان نیز باید به مانند مردان از هر قید و بندی در روابط جنسی آزاد باشند. از همین روی اقدام به نابودی هر آنچیزی کردن که زن را محدود می کند. با ما…