بایگانی برچسب تفاوت های جنسی زن

تفاوت های جنسی زن

تاثیرات روانی – اجتماعی بر نقش یابی جنسی

تاثیرات روانی - اجتماعی بر نقش یابی جنسی برخی بر این نظر هستند که تفاوت های زن و مرد، صرفاً یک تفاوت زیستی است و عوامل دیگری در این امر دخیل نیستند. ولی برخی بر این باور هستند که جامعه و فرهنگ آن عامل پدیدایی تفاوت های روانی…

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش دوم)

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش دوم) تفاوت های جنسی و جنسیتی، ریشه در زیست انسان دارد و انسان ذاتا دختر و یا پسر خلق شده است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. مبانی زیست شناختی برای…

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد در جواب این سئوال که «علت تفاوت زن و مرد چیست؟» پاسخ های گوناگونی را به خود اختصاص داده است. برخی این تفاوت ها را زیستی و برخی حاصل از آموزه ها و تربیت های اجتماعی است. در این نوشتار به بیان منشاء…

چرا باید از جنسیت سخن گفت؟ (بخش دوم)

چرا باید از جنسیت سخن گفت؟ (بخش دوم) تفاوت زن و مرد، یا نگاه به جنسیت در زندگی، یکی از موارد بسیار مهم در مباحث خانواده است. برای داشتن خانواده خوب و آرام، باید این تفاوت ها را شناخت و به کار گرفت. با ما همراه باشید تا در مورد…

بحث درباره تفاوت های جنسی را چگونه ارزیابی کنیم؟ (بخش سوم)

بحث درباره تفاوت های جنسی را چگونه ارزیابی کنیم؟ (بخش سوم) تفاوت های جنسی میان زن و مرد یک امری است که نمی توان به آن بی توجه بود. زن و مرد هر کدام دارای تفاوت های جنسیتی هستند که تفاوت های جنسی بخشی از آن است. با ما همراه…

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش اول)

مبانی زیست شناختی برای تفاوت های جنسی (بخش اول) تفاوت های جنسی، امر پر حاشیه ایست که تا به حال نظریات گوناگونی در مورد آن بیان شده است. یکی از نظریات، پایه تفاوت های جنسی را بر اساس تفاوت های زیست شناختی بیان می کند. با ما…