بایگانی برچسب تفاوت زن و مرد در میل جنسی

تفاوت زن و مرد در میل جنسی

کشش قوی و تنوع خواهی جنسی در مردان

کشش قوی و تنوع خواهی جنسی در مردان به طور معمول مردان خود را مظهر قدرت و بی نیازی و منبع تأمین آسایش می دانند، اما آنان نیز نیازهایی دارند که برخی از طبع مردانه آنها، یعنی از ابعاد جنسیتی، و برخی نیز از تمایلات و خواسته های…

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد در جواب این سئوال که «علت تفاوت زن و مرد چیست؟» پاسخ های گوناگونی را به خود اختصاص داده است. برخی این تفاوت ها را زیستی و برخی حاصل از آموزه ها و تربیت های اجتماعی است. در این نوشتار به بیان منشاء…

نقش های جنسیتی مناسب در روابط جنسی

نقش های جنسیتی مناسب در روابط جنسی برای داشتن یک رابطه جنسی مناسب و لذت بخش، باید هر کدام یک از زن و مرد از نقش های جنسی خود و دیگری باخبر باشند تا بتوان هم نقش خود را ایفا کنند و هم توقعات خود را بر اساس نقش دیگری، شکل بدهند.…

سه نکته برای داشتن یک رابطه جنسی سالم با همسر

سه نکته برای داشتن یک رابطه جنسی سالم با همسر رابطه جنسی، بخش مهم و موثری در زندگی زناشویی است. اگر این ارتباط جنسی درست و کامل صورت بگیرد، بر روابط عاطفی همسران نیز تاثیر می گذارد و اگر این ارتباط به درستی صورت نگیرد، می تواند…

اسلام و تمایلات جنسی زنان

اسلام و تمایلات جنسی زنان یکی از مسائل مورد بحث در مورد کارکردهای خانواده در زمینه روابط جنسی، بحث میل جنسی زنان است. اسلام نگاه خاصی به این موضوع دارد که باید با این نگاه آشنا شد و آموزه های آن را به کار گرفت. با ما همراه…

مشارکت فعال همسران در لذت بری جنسی

مشارکت فعال همسران در لذت بری جنسی ارتباط جنسی، ارتباط یک طرفه نیست که صرفاً از مرد خواسته شود که فعالیت هایی را داشته باشد، بلکه این رابطه، یک رابطه دو طرفه هست که باید زن و مرد هر دو در ان به فعالیت بپردازند تا لذت برابر برده…

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی زن و مرد تمایلات جنسی متفاوتی دارند. این تفاوت هم از نظر کیفیت و هم از نظر کیفیت می باشد. گاه در زمانی زن میل شدید به ارتباط جنسی با همسر خود دارد و گاه این میل به شدت کاهش می یابد.…