بایگانی برچسب تفاوت جنسیتی

تفاوت جنسیتی

بحث درباره تفاوت های جنسی را چگونه ارزیابی کنیم؟ (بخش دوم)

بحث درباره تفاوت های جنسی را چگونه ارزیابی کنیم؟ (بخش دوم) فمینیست ها، یکی از جریان های فکری هستند که در موضوع تفاوت های زنان و مردان نظریات ویژه ای دارند. در مورد تفاوت های جنسی نیز نظریات مختلفی را بیان داشته اند. با ما همراه…

تفاوت زن و مرد در درک زیبایی (بخش دوم)

تفاوت زن و مرد در درک زیبایی (بخش دوم) هر کدام یک از زن و مرد در انتخاب شریک جنسی خود نگاه مربوط و خاص جنسیت خود را دارند که این در همه فرهنگ ها وجود دارد. با ما همراه باشید تا با علایق زنان و مردان در ویژگی های همسر خود بیشتر…

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد

منشاء زیستی تفاوت زن و مرد در جواب این سئوال که «علت تفاوت زن و مرد چیست؟» پاسخ های گوناگونی را به خود اختصاص داده است. برخی این تفاوت ها را زیستی و برخی حاصل از آموزه ها و تربیت های اجتماعی است. در این نوشتار به بیان منشاء…

تفاوت دو جنس زن و مرد در چیست؟ (بخش اول)

تفاوت دو جنس زن و مرد در چیست؟ (بخش اول) یکی از مسائلی که از ابتدا اندیشمندان حوزه علوم انسانی را به خود مشغول کرده است، تفاوت دو جنس زن و مرد است. از همین روی بسیاری از اندیشمندان و عالمان علوم تجربی در این مورد نظریه هایی را…

نظریه یادگیری اجتماعی در تفاوت های جنسیتی

نظریه یادگیری اجتماعی در تفاوت های جنسیتی در پاسخ به مسئله «تفاوت های زن و مرد» اندیشمندان نظریه های گوناگونی را مطرح کرده اند. از جمله این نظریه ها، نظریه های یادگیری اجتماعی است که قائل است، تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد…