بایگانی برچسب تغییر وقف

تغییر وقف

تغییر وقف,تغییر کاربری وقف,تبدیل به احسن وقف,شرایط وقف,شرایط وقف زمین برای مسجد,تبدیل وقف,فروش زمین وقف اولاد ذکور,قوانین وقف اولاد ذکور,قوانین وقف اولادی

احکام وقف | تغییر وقف: سوال دو

احکام وقف | تغییر وقف: سوال دو پرسش : زمینى را براى مسجد درنظر گرفته بودم و ساختن آن را به اهالى محل واگذار کرده بودم، چندین سال مى گذرد و هیچ اقدامى براى ساختن آن از طرف اهالى به عمل نیامده و صیغه وقف هم خوانده نشده و نماز…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال سه

احکام وقف | تغییر وقف: سوال سه پرسش : شخصى به علت ناراحتى از فرزندان خود و به جهت محروم کردن آنها بدون رضایت قلبى خانه مسکونى خود را وقف کرده است و در محضر هم ثبت کرده است و بعد از مدتى پشیمان شده و مدت ده سال به مقتضاى وقف…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هفت

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هفت پرسش : آیا اشیاى وقف شده براى مسجد، از قبیل قالى و فرش که در حال فرسوده شدن است، و اهل خبره مى گویند هرچه بماند به ضرر مسجد است و این فرشهاى کهنه را خوب مى خرند و مى شود فرشهاى نو از پول آنها…

تغییر و تبدیل در وقف

تغییر و تبدیل در وقف پرسش : عده اى از خیرین با کمک هاى مردمى ملکى را خریدارى کردند به نام حسینیه و مؤسسه خیریه که داراى هیأت امنا مى باشد چون مکان کوچک بود مکان بزرگترى خریدیم آیا مى شود مکان قبلى را فروخت و خرج این مکان…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هشت

احکام وقف | تغییر وقف: سوال هشت پرسش : اگر قبرستانى را نبش کنند و یا بدون نبش روى آنها شن ریزى کنند در صورتى که همه اجساد موجود در آن از بین نرفته باشند و سپس مؤسسات عامّ المنفعه از قبیل: مدرسه، هلال احمر، مخابرات و غیره در…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال نه

احکام وقف | تغییر وقف: سوال نه پرسش : بعضى از موقوفات هست که عرصه و اعیان موقوفه بوده و به مرور زمان اعیان، از بین رفته و فعلا زمین تنها به اجاره واگذار مى شود، که مستأجر ایجاد اعیان براى خود کند. آیا موقوفه به اعتبار اعیان…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال یک

احکام وقف | تغییر وقف: سوال یک پرسش : شخصى دو دانگ از مزرعه خودش را به اضافه چند ساعت آب در شبانه روز به وقف صحیح و شرعى با متولى معلوم، وقف عزادارى امام حسین (علیه السلام) کرده است، آیا جایز است آب موقوفه را جهت شرب مردم…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال شش

احکام وقف | تغییر وقف: سوال شش پرسش : یک ملک موقوفه با سابقه ۶۰ ساله در حال تخریب مى باشد، براى اینکه این ملک از بین نرود تصمیم داریم که سرقفلى این ملک فروخته شود و به جاى آن ملک دیگرى خریدارى شود تا زیر نظر اوقاف، درآمد…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال پنج

احکام وقف | تغییر وقف: سوال پنج پرسش : چند نفر سه هزار متر زمین وقف گلستان شهداى محل کرده اند، اخیراً اهالى، نیاز شدید به دبیرستان دارند، نصف آن را اداره آموزش و پرورش براى تأسیس مرکز فرهنگى لازم دارد و باقیمانده کفاف براى…

احکام وقف | تغییر وقف: سوال چهار

احکام وقف | تغییر وقف: سوال چهار پرسش : شخصى در سال ۱۳۶۹ ملکى را با متولى و ناظر معلوم، وقف عزادارى سیدالشهداء (علیه السلام) کرده است و چند سالى طبق آن عمل مى شد، بعد از فوت او وقفنامه دیگرى مربوط به همین ملک به تاریخ ۱۳۷۴…

تغییر وقف براى استیفاى مصلحت دیگر

تغییر وقف براى استیفاى مصلحت دیگر پرسش : آیا دولت مى تواند با هدف استیفاى مصلحت دیگر، موقوفه را تعطیل کند و یا آن را تبدیل نماید؟ مثل مسجدى که در مسیر اتوبان قرار گرفته ولى اتوبان به حد ضرورت نرسیده است؟ پاسخ :…