بایگانی برچسب تعداد روابط جنسی همسران

تعداد روابط جنسی همسران

سه نکته در روابط جنسی همسران

سه نکته در روابط جنسی همسران برای داشتن روابط جنسی باید به نکاتی توچه کرد. عدم توجه به این نکات می تواند بر ارتقا و سلامت جنسی همسران آسیب زده و زمینه اختلالات و یا انحرافات جنسی را مهیا کند. با ما همراه باشید تا با برخی از این…

تامین نیازهای جنسی همسران

تامین نیازهای جنسی همسران نیاز جنسی انسان، امری است که در دین بدان رنگ مقدس داده شده است چرا که می تواند زمینه ساز فرزندآوری و تداوم نسل انسان باشد. تامین این نیاز در چارچوب ازدواج و توسط همسر، امری است که دین بدان سفارش کرده…

عاطفه ورزی پیش نیاز رابطه جنسی با همسر (بخش دوم)

عاطفه ورزی پیش نیاز رابطه جنسی با همسر (بخش دوم) در بخش پیشین بیان شد که عاطفه ورزی و ارتباط محبتانه میان همسران، مقدمه یک ارتباط جنسی لذت بخش است. برای رسیدن به این مهارت چه کارهایی باید انجام داد؟ با ما همراه باشید تا در این…

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی

تفاوت زن و مرد در کمیت و کیفیت تمایلات جنسی زن و مرد تمایلات جنسی متفاوتی دارند. این تفاوت هم از نظر کیفیت و هم از نظر کیفیت می باشد. گاه در زمانی زن میل شدید به ارتباط جنسی با همسر خود دارد و گاه این میل به شدت کاهش می یابد.…