بایگانی برچسب تشویق

تشویق

تربیت بدون تنبیه (بخش دوم)

تربیت بدون تنبیه (بخش دوم) تنبیه بدنی آثار مخربی بر روی جسم و روان کودک دارد به نحوی که ممکن است او را تا مدت های دور از والدین و یا متربی خود دور کند. از همین روی در این نوشتار برآنیم توضیحاتی در مورد تربیت بدون تنبیه را بیان…

چگونه روابط میان فرزندانمان را بهبود بخشیم؟ (بخش سوم)

کودکان برای صمیمی شدن با یکدیگر به کمک والدین نیاز دارند. چگونه روابط میان فرزندانمان را بهبود بخشیم؟ (بخش سوم) یکی از شاخص ها و ویژگی های خانواده سالم کیفیت روابط میان افراد خانواده است. در این میان روابط فرزندان…

کاربردهای کلیدی ابراز وجود در زندگی (بخش اول)

کاربردهای کلیدی ابراز وجود در زندگی (بخش اول) بسیاری از افراد در طول زندگی منفعلانه عمل می کنند و قادر به تاثیر گذاشتن بر محیط پیرامون خود نیستند. در مقابل، برخی دیگر با بهرمندی از فنون ابراز وجود، نه تنها بر محیط خود اثر…

تشویق و تنبیه!!!

تشویق و تنبیه!!! تقویت (تشویق) و تنبیه برای رسیدن فرد به موفقیت دو امری است که هر کدام در جای خود لازم و ضروری است. دانستن اینکه در کجا باید تقویت را به کار گرفت و در کجا تنبیه را، امری است که در تربیت بسیار ضروری و لازم است.…

انگیزه هایی که می توانند باعث موفقیت شوند

انگیزه هایی که می توانند باعث موفقیت شوند انگیزه، نیرو محرکه‌ی ما برای تلاش و کسب موفقیت است. با گذر زمان و در طول سال‌های رشد سعی می‌کنیم بفهمیم چه چیزهایی به ما انگیزه می‌دهند. برای موفقیت نیاز به انگیزه داریم؛ پس شناختن…