بایگانی برچسب تسبیح

تسبیح

حکم انداختن تسبیح به گردن یا مچ دست

سوال: به گردن انداختن تسبیح چه حکمی دارد؟ اگر کسی تسبیح را برای زیبایی دور دستش بگذارد : 1 - حکمش چیست ؟ 2 - زن و مرد هم فرق دارد ؟ جواب: دفتز حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله): اگر بی احترامی به مقدسات محسوب نشود،اشکال ندارد و…

تعبیر دیدن تسبیح در خواب

تسبیح دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید. داشتن تسبیح و بازی کردن با آن…