بایگانی برچسب تربیت عقلانی

تربیت عقلانی

پرسش و پاسخ شیوه ای در تعلیم و تربیت کودکان (بخش دوم)

پرسش و پاسخ شیوه ای در تعلیم و تربیت کودکان (بخش دوم) برای تربیت بهتر کودکان و نوجوانان باید گونه هایی از تربیت مقدمه گونه های دیگر شود. تربیت فلسفی یا عقلانی به گونه ای مقدمه دیگر گونه های تربیت است. با ما همراه باشید تا با…

تحولات ذهنی در دوران بلوغ (بخش اول)

تحولات ذهنی در دوران بلوغ (بخش اول) بخشی از تحولات دوران بلوغ با جسم ارتباط دارد و برخی از این موارد بر روح و روان نوجوان و بخشی با هر دوی آنها در ارتباط است. در این نوشتار بر آنیم شما را با تحولات ذهنی دوران نوجوانی بیشتر آشنا…

در مورد تحولات ذهنی نوجوان چه می دانید؟ (بخش اول)

در مورد تحولات ذهنی نوجوان چه می دانید؟ (بخش اول) تغییر در بنیان های ذهنی نوجوان یکی از تغییراتی است که در دوران بلوغ خود را به نمایش می گذارد. در این دوران، نوجوان می آموزد که چگونه عقلانی فکر کند و چگونه عقلانی زندگی کند. با…

بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش دوم)

بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش دوم) در بخش پیشین بیان شد که تربیت دارای انواع و گونه های مختلفی است که متربی باید در تمام این گونه ها به درستی رشد کند. در این نوشتار به بیان تربیت عقلانی، بدنی و اخلاقی خواهیم پرداخت. با ما…

چگونه فرزندان خود را مذهبی تربیت کنیم؟ (بخش دوم)

چگونه فرزندان خود را مذهبی تربیت کنیم؟ (بخش دوم) تربیت دینی، به مانند دیگر گونه های تربیت دارای اهمیت بسیاری است. در اندیشه برخی از عالمان تربیتی، تربیت دینی را موثر بر معنادهی به دیگر گونه های تربیتی می دانند. با ما همراه…

پرسش و پاسخ شیوه ای در تعلیم و تربیت کودکان (بخش اول)

پرسش و پاسخ شیوه ای در تعلیم و تربیت کودکان (بخش اول) امروزه شیوه های گوناگونی را برای تعلیم و تربیت کودکان می توان یافت که هر یک دارای ویژگی ها و فوایدی می باشند. یکی از این روش ها، روش سقراطی است که بر اساس پرسش و پاسخ صورت…

تحولات ذهنی در دوران بلوغ (بخش دوم)

تحولات ذهنی در دوران بلوغ (بخش دوم) تغییر در بنیان های عقلانی یکی از تغییراتی است که در دوران نوجوانی بروز می کند. در این دوران، نوجوان می آموزد که چگونه عقلانی فکر کند و چگونه عقلانی زندگی کند. با ما همراه باشید تا با تحولات…