بایگانی برچسب تربیت عبادی

تربیت عبادی

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش سوم)

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش سوم) کودکی حساس ترین و سرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است. شخصیت انسان و اساس خصوصیت های اخلاقی وی در ابتدای کودکی، بویژه در سنین مقدماتی عمر پی ریزی می شود. پی بهترین سن برای شروع…

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش هفتم)

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش هفتم) کودک دارای شخصیت والایی است که بایستی با او بر اساس معیارهای تربیتی که دارای تکریم خاصی است برخورد شود تا کودک در خود احساس شخصیت کرده و به ارزش وجودی خویش پی ببرد. یکی از ابعاد…

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش اول)

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش اول) تربیت عبادی کودکان اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد. تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات سستی از خود نشان می‌دهند، بی اعتقاد به دین و…

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش ششم)

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش ششم) در میان گونه های مختلفی که در تربیت قابل تصور است، تربیت معنوی یکی از گونه های آن است که به امور معنوی مربوط می شود و حاصل این نوع تربیت، شخصیتی است که با معنویت زندگی خود را معنا…

چگونه فرزندان خود را مذهبی تربیت کنیم؟ (بخش اول)

چگونه فرزندان خود را مذهبی تربیت کنیم؟ (بخش اول) یکی از مهم ترین دغدغه های والدین، تربیت دینی فرزندان خود است. تربیت دینی که زمینه ساز رشد اخلاقی و پایبندی ایشان به مناسک و اعمال دینی شود. با ما همراه باشید تا با برخی از روش…

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش دوم)

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش دوم) علاقه‌ زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر و مادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است . به همین دلیل، همه معلومات، عادت ها و ویژگی های…

بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش اول)

بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش اول) تربیت دارای گونه های متفاوتی است که برخی بر برخی دیگر تقدم و اولویت دارد. این بدان معنا نیست که برخی از اینگونه های بی ارزش است بلکه بدین معناست که گونه ای از این انواع پایه و اساس دیگر…

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش چهارم)

ضرورت تربیت معنوی کودکان چرا و چگونه ؟(بخش چهارم) تربیت دینی کودکان یکی از مسائل و دغدغه های مهم بیشتر والدین در زندگی است ، زیرا فطرت خداجوی کودکان همراه با حسّ کنجکاوی بتدریج رشد می کند ، و باید قانونمند شده و تربیت گردد.…