بایگانی برچسب تربیت اجتماعی

تربیت اجتماعی

تربیت اجتماعی,تربیت اجتماعی کودک,تربیت اجتماعی از دیدگاه اسلام,اهداف تربیت اجتماعی,تربیت اجتماعی در قرآن,انواع تربیت اجتماعی,اهمیت تربیت اجتماعی,تعریف تربیت فردی

زنانگی و مردانگی (بخش اول)

زنانگی و مردانگی (بخش اول) یکی از مسائل بسیار مورد بحث در مورد تفاوت های زن و مرد هست.برخی این تفاوت ها را ذاتی و برخی دیگر حاصل تربیت اجتماعی می دانند. با ما همراه باشید تا این تفاوت را از منظر یک کتاب علمی بنگریم.…

تربیت اجتماعی در آیه ۱۳ سوره حجرات (بخش اول)

تربیت اجتماعی در آیه ۱۳ سوره حجرات (بخش اول) جامعه پذیری اگر در نهاد انسان ها به درستی قرار بگیرد، می تواند جامعه را به سوی مطلوب هایی مورد پسند آن جامعه سوق دهد. در این نوشتار به بیان نکات تفسیری در تربیت اجتماعی از آیه ۱۳…

نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزندان (بخش دوم)

نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزندان (بخش دوم) مدرسه به عنوان دومین نهاد اجتماعی که انسان با آن رو به روست، نقش مهمی در آموزش و پرورش انسان دارد. اما سئوال مهم در این میان آن است که مدرسه باید چه چیزهایی را بیاموزد و چه…

کارکردهای اجتماعی و اقتصادی تشکیل خانواده

کارکردهای اجتماعی و اقتصادی تشکیل خانواده در کتاب های جامعه شناسی و روان شناسی برای ازدواج، کارکردهای فراوانی بیان شده است. دسته ای از این کارکردها، کارکردهای اجتماعی و اقتصادی است. با ما همراه باشید تا در مورد این کارکردها…

ارزش های اخلاقی، اجتماعی و آموزشی بازی برای کودکان

ارزش های اخلاقی، اجتماعی و آموزشی بازی برای کودکان یکی از فواید بازی برای کودکان، رشد جسمی و روانی ایشان است. در این نوشتار برآنیم به بیان فواید بازی در رشد ارزش های اخلاقی و اجتماعی کودکان بپردازیم. با ما همراه باشید.…

بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش اول)

بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش اول) تربیت دارای گونه های متفاوتی است که برخی بر برخی دیگر تقدم و اولویت دارد. این بدان معنا نیست که برخی از اینگونه های بی ارزش است بلکه بدین معناست که گونه ای از این انواع پایه و اساس دیگر…

روابط اجتماعی کودک ۵ ساله

روابط اجتماعی کودک ۵ ساله یکی از گونه های تربیت، تربیت اجتماعی است. در سن ۵ سالگی، کودک استعداد بیشتری را برای پذیرش الگوهای تربیت اجتماعی دارد. در این نوشتار به بیان برخی نکات در مورد روابط اجتماعی کودک در این سن می پردازیم.…

روابط اجتماعی کودکان ۹ ساله

روابط اجتماعی کودکان ۹ ساله تربیت اجتماعی، مقدمه روابط اجتماعی کودک است. اگر کودک به درستی در این موضوع تربیت شده باشد، می تواند روابط اجتماعی خوبی با دیگران داشته باشد. با ما همراه باشید تا با ویژگی های ارتباطی کودک ۹ ساله…

تربیت اجتماعی در آیه ۳۲ سوره زخرف (بخش سوم)

تربیت اجتماعی در آیه ۳۲ سوره زخرف (بخش سوم) یکی از آیات قرآن کریم که به مسئله تربیت اجتماعی پرداخته است، آیه ۳۲ سوره زخرف است. در دو نوشتار پیشین به بیان تبیین واژگان این آیه و نیز روایت هایی که در تفسیر این آیه بیان شده است،…

تربیت اجتماعی در آیه ۱۳ سوره حجرات (بخش سوم)

تربیت اجتماعی در آیه ۱۳ سوره حجرات (بخش سوم) در بخش پیشین به بیان معانی مفردات آیه و نیز روایات های تفسیری ذیل آیه ۱۳ سوره حجرات پرداختیم. در این نوشتار به بیان تفسیر علامه طباطبایی (ره) از این آیه می پردازیم. با ما همراه…

تربیت اجتماعی در آیه ۱۳ سوره حجرات (بخش دوم)

تربیت اجتماعی در آیه ۱۳ سوره حجرات (بخش دوم) تربیت اجتماعی، گونه ای خاص از تربیت است که ارتباط مستقیمی با زندگی شخص در اجتماع دارد. در این نوشتار به بیان نکات تربیت اجتماعی بر اساس آیه ۱۳ سوره حجرات می پردازیم. با ما همراه…

جایگاه مادر در تربیت فرزند

نقش مادر در تربیت فرزند چقدر است؟ مادر به لحاظ عاطفی با فرزند ارتباطی بسبار قوی دارد و اولین فردی که نوزاد از طریق او با دنیای بیرون آشنا می شود مادر است و به همین جهت است که نقش مادر در تربیت فرزند بسیار پر رنگ است. در بیشتر…

تربیت اجتماعی در آیه ۳۲ سوره زخرف (بخش دوم)

تربیت اجتماعی در آیه ۳۲ سوره زخرف (بخش دوم) در شماره پیشین، به بیان معنای واژگان آیه ۳۲ سوره زخرف پرداختیم. در این بخش به بیان روایت هایی که در ذیل این آیه بیان شده و نیز تفسیر علامه طباطبایی (ره)می پردازیم. با ما همراه باشید.…