بایگانی برچسب تحلیل نقاشی

تحلیل نقاشی

تحلیل نقاشی,تفسیر درخت در نقاشی کودکان,تفسیر نقاشی خانواده کودکان,تفسیر باران در نقاشی کودکان,تفسیر ماهی در نقاشی کودکان,تفسیر نقاشی کودکان pdf,تفسیر آدمک در نقاشی کودکان,تفسیر رودخانه در نقاشی کودکان,تفسیر چمن در نقاشی کودکان

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش دوم)

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش دوم) فضا و رنگ یکی از مواردی است که در نقاشی کودکان، امری است که زمینه ساز تحلیل درست است. نقاشی های بدون رنگ، نشان از خلاء عاطفی کودک دارد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…

خانواده در نقاشی کودکان

خانواده در نقاشی کودکان نقاشی کودکان، مبین اندیشه او و تلقی او از خانواده است. در این نوشتار برآنیم به برخی از مولفه های مهم در تفسیر نقاشی کودکان از خانواده بپردازیم. با ما همراه باشید. خانواده در نقاشی…

مراحل نقاشی کودکان

مراحل نقاشی کودکان نقاشی های کودکان، بیان کننده اندیشه ها، خواسته ها، نیازها، شخصیت ها و بیماری های روانی آنهاست. از همین روی، این تصاویر بسیار مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا با مراحل نقاشی کودکان…

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش اول)

برون افکنی کودک از طریق نقاشی (بخش اول) یکی از تست های روان شناختی، تست های فرافکن هست که باید توسط روان شناسان زیردست مورد تحلیل قرار گیرد. یکی از انواع این تست ها، نقاشی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…

موضوع نقاشی و شخصیت کودک

موضوع نقاشی و شخصیت کودک بروزات انسانی را می توان در حوزه رفتار و گفتار مشاهده کرد. یکی از روش هایی که انسان ها بروزات خود را به نمایش می گذارند در نقاشی است. کودکان هم به همین شیوه عمل می کنند. با ما همراه باشید تا با موضوع…

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش سوم)

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش سوم) برخی از روان شناسان، برای تحلیل شخصیت افراد از تست های فرافکن استفاده می کنند. یکی از انواع تست های فرافکن، نقاشی است. در این بخش، به بیان روش تحلیل جزئیات آدمک ها در نقاشی می پردازیم.…

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش اول)

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش اول) یکی از ابزار مورد استفاده روان شناسان برای پی بردن به شخصیت و اختلالات روانی افراد، استفاده از تست های فرافکن است که در میان آن، تحلیل نقاشی یکی از پرکاربردترین آنها به شمار می آید. با…

تحلیل نقاشی چیست؟

تحلیل نقاشی چیست؟ یکی از انواع آزمون های روانی، آزمون های فرافکن است که در خود انواعی را جای داده است. یکی از این انواع، تحلیل نقاشی است که می تواند برای تمام سنین (کودکی تا میانسالی) مورد استفاده قرار گیرد. با ما همراه باشید…

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش دوم)

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش دوم) نقاشی به مانند یک نوشته است که می تواند نشان از حرفها، خواسته ها، باورها و نیازهای افراد باشد که خود را در قالب تصویر و رنگ نشان می دهد. از همین روی، تحلیل و تفسیر نقاشی یکی از آزمون های…