بایگانی برچسب تحلیل نقاشی کودک

تحلیل نقاشی کودک

خانواده در نقاشی کودکان

خانواده در نقاشی کودکان نقاشی کودکان، مبین اندیشه او و تلقی او از خانواده است. در این نوشتار برآنیم به برخی از مولفه های مهم در تفسیر نقاشی کودکان از خانواده بپردازیم. با ما همراه باشید. خانواده در نقاشی…

موضوع نقاشی و شخصیت کودک

موضوع نقاشی و شخصیت کودک بروزات انسانی را می توان در حوزه رفتار و گفتار مشاهده کرد. یکی از روش هایی که انسان ها بروزات خود را به نمایش می گذارند در نقاشی است. کودکان هم به همین شیوه عمل می کنند. با ما همراه باشید تا با موضوع…

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش سوم)

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش سوم) برخی از روان شناسان، برای تحلیل شخصیت افراد از تست های فرافکن استفاده می کنند. یکی از انواع تست های فرافکن، نقاشی است. در این بخش، به بیان روش تحلیل جزئیات آدمک ها در نقاشی می پردازیم.…

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش اول)

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش اول) یکی از ابزار مورد استفاده روان شناسان برای پی بردن به شخصیت و اختلالات روانی افراد، استفاده از تست های فرافکن است که در میان آن، تحلیل نقاشی یکی از پرکاربردترین آنها به شمار می آید. با…

تحلیل نقاشی چیست؟

تحلیل نقاشی چیست؟ یکی از انواع آزمون های روانی، آزمون های فرافکن است که در خود انواعی را جای داده است. یکی از این انواع، تحلیل نقاشی است که می تواند برای تمام سنین (کودکی تا میانسالی) مورد استفاده قرار گیرد. با ما همراه باشید…

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش چهارم)

تحلیل نقاشی کودکان و بزرگسالان (بخش چهارم) نقاشی افراد می تواند پنجره ای به درون شخصیت ایشان باشد. از همین روی تحلیل درست آن می تواند بر شناخت شخصیت ایشان بیانجامد. با ما همراه باشید تا در بخش آخر با تحلیل آدمک در نقاشی بیشتر…