بایگانی برچسب تجملات

تجملات

سبک زندگی اسلامی و تجمل گرایی (بخش سوم)

سبک زندگی اسلامی و تجمل گرایی (بخش سوم) یکی از مهم ترین آفت های سبک زندگی که در شیوه های مصرف و اقتصاد جامعه تأثیر مستقیم دارد، تجمل گرایی و مصرف زدگی است، ما در این مطلب به برخی از پیامد های تجمل گرایی همچون محرومیت از برنامه های هدفمند…

سبک زندگی اسلامی و تجمل گرایی (بخش اول)

سبک زندگی اسلامی و تجمل گرایی (بخش اول) ما در این مطلب به موضوعاتی همچون تجمل گرایی و سبک زندگی از نظر اسلام و عوامل بروز و گسترش تجمل گرایی و تاثیرات سوء این پدیده بر سبک زندگی جامعه مسلمان اشاره کرده ایم. با ما همراه باشید. سبک…

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش اول)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش اول) تجمل گرایی در زندگی انسان می تواند آثار و پیامد منفی ایجاد کند، از جمله آن می توان به تباهی سرمایه های مادی، گسترش فقر در جامعه، تبدیل ارزش به ضد ارزش ها و زمینه سازی برای گناهان اشاره کرد. با ما…

سبک زندگی اسلامی و تجمل گرایی (بخش دوم)

سبک زندگی اسلامی و تجمل گرایی (بخش دوم) گرایش به تجمّلات، یکی از پدیده های نابهنجار اجتماعی و یک بیماری روان شناختی است. تجمل زدگی بدان معناست که شخص هنوز به حقیقت انسانی و اصالت خودش ایمان ندارد، شخصیت، شرافت و بزرگی را در امور جسمانی و…

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش دوم)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش دوم) از پیامد هایی که تجمل گرایی گرایی بر افراد و جامعه وارد می کند، می توان به از بین رفتن آرامش واقعی، ناتوانی افراد در انجام وظیفه، کاهش معنویت در جامعه و فراموشی یاد خدا و قیامت اشاره کرد. با ما همراه…

اقتصاد خانواده چیست؟ (بخش دوم)

اقتصاد خانواده چیست؟ (بخش دوم) اقتصاد خانواده امری است که به طور مستقیم با اقتصاد جامعه مرتبط است. بدین معنا که جامعه ای دارای اقتصاد پویاست که در آن خانواده ها حدی از اقتصاد را در خود مورد توجه قرار دهند و از رفاه و تجملات خود…

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش سوم)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش سوم) یکی از آفت های ویرانگر و خانمان سوز فرهنگی و اقتصادی و اخلاقی، که آثار بسیار شوم و کمرشکن در عرصه های گوناگون دارد، مساله تجمّل گرایی و تجمّل پرستی است. در این مطلب با برخی از پیامد های تجمل گرایی…