مجله اینترنتی
بایگانی برچسب تاثیر منفی اینستاگرام

تاثیر منفی اینستاگرام

تاثیر منفی اینستاگرام بر زندگی شخصی و اجتماعی (بخش اول)

تاثیر منفی اینستاگرام بر زندگی شخصی و اجتماعی (بخش اول) اینستاگرام به عنوان یکی از پرمخاطب ترین دستاوردهای اینترنت، توانسته با شدت بخشیدن به فرآیند امپریالیسم فرهنگی تاثیرات مخربی را بر سبک زندگی کشورهای مختلف بگذارد. در ادامه…