بایگانی برچسب بیمه

بیمه

بیمه,بیمه آنلاین,بیمه بازار,بیمه لاین,خرید بیمه,بیمه تو,بیمه دات کام,خرید بیمه شخص ثالث,بیمه ثالث

احکام امور بیمه: سوال نه

احکام امور بیمه: سوال نه پرسش : کارمندان دولت و کارخانه ها و مؤسّسه ها دفترچه دارند و از خدمات درمانى و مزایایى برخوردار هستند و گاهى خود استفاده نکرده و نیاز ندارند، آیا مى توانند حق خود را به ارحام یا دوستان و نزدیکان خود…

احکام امور بیمه: سوال یک

احکام امور بیمه: سوال یک پرسش : لطفاً بیمه و شرایط و احکام آن را از نظر شرعى بیان فرمایید. پاسخ : از نظر شرعى، بیمه عقدى است که بین بیمه گر و بیمه گذار واقع مى شود، به این صورت که بیمه گر ملتزم مى شود که اگر…