بایگانی برچسب بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی,سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی,سابقه بیمه تامین اجتماعی با کد ملی,اپلیکیشن پرداخت بیمه تامین اجتماعی,نحوه دریافت فیش بیمه تامین اجتماعی,مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی,مشاهده سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی,دریافت فیش بیمه تامین اجتماعی با کد ملی,پرداخت اینترنتی حق بیمه تامین اجتماعی

خمس پول بیمه

خمس پول بیمه پرسش : آیا به پولی که شرکت های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس تعلّق می‌گیرد؟ پاسخ : پولی که شرکتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس ندارد.…

هزینه تشخیص سلامت از حق بیمه

هزینه تشخیص سلامت از حق بیمه پرسش : این جانب کارمند و مشمول بیمه ی تأمین اجتماعی و بیمه ی تکمیلی می باشم؛ و وجهی که به این دو مرجع از محل حقوقم پرداخت می شود، تحت عنوان پوشش بخشی از هزینه ی درمان می باشد. آیا استفاده از…

حکم شرعی ستفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران

حکم شرعی ستفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران پرسش : آیا استفاده از دفترچه ی بیمه ی درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست، جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه، آن را در اختیار دیگران بگذارد؟ پاسخ :…

حکم استفاده از داروهای اضافی بیمه تأمین اجتماعی

حکم استفاده از داروهای اضافی بیمه تأمین اجتماعی پرسش : پدر و مادر بنده تحت پوشش بیمه ی تأمین اجتماعی هستند. و دکتر برای آنها قرص هایی تجویز کرده است که در حال حاضر یا آن قرص ها را مصرف نمی کنند یا تعداد قرص ها زیاد است. می…