بایگانی برچسب بیماری سالک

بیماری سالک

بیماری سالک و درمان آن

سالک یا کُپه (لیشمانیوز)، این بیماری که به صورت تک تک یا به صورت همه‌گیر مشاهده می‌شود، بیماری سختی و مزاحمی است که در مقابل درمان از خود استقامت نشان می‌دهد و حتی ۱ سال هم ممکن است بماند و نویسنده: احمد حاجی شریفی سالک یا کُپه…